ENG

За нас -> Сервиз продукти

Фирма СПЕКТРИ осигурява пълно гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване на продуктите на всички свои партньори (Bruel & Kjaer, ENDEVCO, PCH, TIRA, INNOVA, RDP).

 

Ние поемаме задължение за поне 10 годишно следгаранционно сервизно обслужване на всички продадени от нас продукти.

 

Адрес на сервизните бази на СПЕКТРИ:

 

СПЕКТРИ СЕРВИЗ № 1 - за сервизно обслужване на оборудване произведено след 2000 г.

СПЕКТРИ ЕООД
кв. "Лозенец", ул. "Теодоси Търновски" № 30
тел. 02-963 0464, 02-963 2638
Вижте карта на района 

 

СПЕКТРИ СЕРВИЗ № 2 - за сервизно обслужване на оборудване произведено до 2000 г. 

"Технически Университет – София"
кв. "Дървеница", бл. 2, ет. 5, лаб. "2534"
тел. 02-868 5514, 02-965 3617  
Вижте карта на района

 

Сервизни специалисти и ръководители:

 

- Управител на сервизното обслужване – инж. Борис Михайлов, притежаващ разрешителни от партньорите на СПЕКТРИ за извършване и администриране на гаранционната и извънгаранционна дейност и задължения на техните продукти в България.

- Технически ръководители на сервизното обслужване – инж. Борис Михайлов, инж. Димитър Янков, притежаващи официални договори и разрешителни от партньорите на СПЕКТРИ за извършване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на техните продукти.

- Другите сервизни инженери са инж. Ана Пискова, инж. Станчо Енев, инж. Митко Николов и инж. Ангел Попов.

 

Принципи на сервизно обслужване:

 

- Сервизна документация и оборудване – според стандартите и изискванията на партньорите на СПЕКТРИ за извършване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на техните продукти.

 - Сертифицирани и редовно обучавани лица упражняващи дейността – инж. Д. Янков, инж. М. Николов, инж. А. Попов, инж. Б. Михайлов.

- Методики – стриктно следвани според индивидуалните документи, инструкции и упътвания за всеки сервизиран уред (система).