ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Реализация на акустичен проект за обезшумяване на промишлени помещения - ОСРАМ - Пловдив.
Реализация на акустичен проект за обезшумяване на промишлени помещения - ОСРАМ - Пловдив.

Реализация на акустичен проект за обезшумяване на промишлени помещения - ОСРАМ - Пловдив.

През 2017-2018, СПЕКТРИ ЕООД успешна актуализации на Стратегически шумови карти и планове за действие на: - Агломерация София - Агломерация Пловдив - Агломерация Бургас - Агломерация Варна - Агломерация Русе - Агломерация Плевен - АПИ

Стратегически шумови карти, 2019. Планове за действие
Стратегически шумови карти, 2019. Планове за действие

Стратегически шумови карти, 2019. Планове за действие

През 2018-2019, СПЕКТРИ ЕООД успешна актуализации на Стратегически шумови карти и планове за действие на:

- Агломерация София

- Агломерация Пловдив

- Агломерация Бургас

- Агломерация Варна

- Агломерация Русе

- Агломерация Плевен

- АПИ

Система за мониторинг на шум, Летище София.
Система за мониторинг на шум, Летище София.

Система за мониторинг на шум, Летище София.

Годишен договор за поддръжка, акустична експертиза, диагностика и калибриране.

Реализация на акустични обследвания
Реализация на акустични обследвания

Реализация на акустични обследвания

Реализация на акустични обследвания на големи промишлени обекти, както и на мащабни инфраструктурни обекти: - мониторинг на шум - проучване - шумови карти