ENG

Проекти -> Акустика -> План за действие към Стратегическа карта за шум на агломерация Бургас

План за действие към Стратегическа карта за шум на агломерация Бургас

20-11-2013 План за действие към Стратегическа карта за шум на агломерация БургасОфициално приет от Общински съвет Бургас през 2013 година

Изцяло разработен от екип на СПЕКТРИ ЕООД