ENG

Проекти -> Акустика -> План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация Варна

План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация Варна

01-10-2010 План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация ВарнаПриет официално от Общински Съвет Варна през 2010г.

Разработена изцяло от СПЕКТРИ