ENG

Проекти -> Акустика -> План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация Пловдив

План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация Пловдив

12-07-2010 План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация ПловдивПриет официално от Пловдивски Общински Съвет през 2010г.

Разработена изцяло от СПЕКТРИ