ENG

Проекти -> Акустика -> План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация Русе

План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация Русе

20-05-2013 План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация РусеПриет официално от Общински Съвет Русе през 2013г.
Изцяло разработен от екип на СПЕКТРИ ЕООД