ENG

Проекти -> Акустика -> План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация София

План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация София

01-06-2010 План за действие към Стратегическа карта за шум на aгломерация СофияПриета официално от Столичен Общински Съвет през 2010г.

Разработена от съвместен екип на ГИС - София и СПЕКТРИ