ENG

Проекти -> Акустика -> План за действие към стратегическа карта за шум за основни пътища от РПМ на Р. България

План за действие към стратегическа карта за шум за основни пътища от РПМ на Р. България

05-05-2011 План за действие към стратегическа карта за шум за основни пътища от РПМ на Р. БългарияПриет официално от Експертен Съвет към МЗ - 2011г.
Разработена изцяло от екип на СПЕКТРИ ЕООД