ENG

Проекти -> Акустика -> Реализация на акустични обследвания

Реализация на акустични обследвания

02-04-2018 Реализация на акустични обследванияРеализация на акустични обследвания на големи промишлени обекти, както и на мащабни инфраструктурни обекти:

- мониторинг на шум

- проучване

- шумови карти