ENG

Проекти -> Акустика -> Система за мониторинг на шум, Летище София.

Система за мониторинг на шум, Летище София.

01-06-2017 Система за мониторинг на шум, Летище София.Годишен договор за поддръжка, акустична експертиза, диагностика и калибриране.