ENG

Проекти -> Акустика -> Система за определяне на звукова мощност

Система за определяне на звукова мощност

01-01-2015 Система за определяне на звукова мощностДоставка, инсталация и обучение за работа с 12-канална ситема за определяне на звукова мощност, базирана на Brūel & Kjær PULSE LAN-XI