ENG

Проекти -> Акустика -> Стратегическа карта за шум на агломерация Плевен

Стратегическа карта за шум на агломерация Плевен

30-09-2012 Стратегическа карта за шум на агломерация ПлевенПриета официално от Общински Съвет Плевен през 2012г.
Разработена изцяло от СПЕКТРИ