ENG

Проекти -> Акустика -> Стратегическа карта за шум на агломерация София

Стратегическа карта за шум на агломерация София

01-04-2009 Стратегическа карта за шум на агломерация СофияПриета официално от Столичен Общински Съвет през 2009г.

Разработена от съвместен екип на ГИС - София и СПЕКТРИ