ENG

Проекти -> Акустика -> Стратегическа карта за шум - за основни пътища от РПМ на Р. България (с над 6 млн. движения годишно)

Стратегическа карта за шум - за основни пътища от РПМ на Р. България (с над 6 млн. движения годишно)

10-12-2009 Стратегическа карта за шум - за основни пътища от РПМ на Р. България (с над 6 млн. движения годишно)Приета официално от Експертен Съвет към МЗ - 2010г.

Разработена изцяло от СПЕКТРИ