ENG

Проекти -> Акустика -> Стратегическа карта и мониторингова система за шум на агломерация Бургас

Стратегическа карта и мониторингова система за шум на агломерация Бургас

20-10-2011 Стратегическа карта и мониторингова система за шум на агломерация БургасПриета официално от Общински Съвет Бургас през 2011г.
Разработена изцяло от екип на СПЕКТРИ ЕООД