ENG

Проекти -> Акустика -> Стратегическа карта и мониторингова система за шум - на агломерация Пловдив

Стратегическа карта и мониторингова система за шум - на агломерация Пловдив

05-05-2009 Стратегическа карта и мониторингова система за шум - на агломерация ПловдивПриета официално от Пловдивски Общински Съвет през 2009г.

Разработена изцяло от СПЕКТРИ