ENG

Проекти -> Вибрации -> Изпитвателно оборудване за условията на околната среда, вибрации и за измерване на акустични величини

Изпитвателно оборудване за условията на околната среда, вибрации и за измерване на акустични величини

01-09-2009 Изпитвателно оборудване за условията на околната среда, вибрации и за измерване на акустични величиниБенефициент - Български Институт по Метрология.
Реализиран проект през 2009г.

Проект на ЕС (PHARE) - изцяло реализиран от СПЕКТРИ