ENG

Проекти -> Вибрации -> Поетапно изграждане на стационарни системи за мониторинг на вибрации и виброконтрол

10-01-2010 Поетапно изграждане на стационарни системи за мониторинг на вибрации и виброконтролБенефициент - Национална Електрическа Компания.
Реализирани проекти в периода 2007 - 2010г.

Проекти за основните ВЕЦ към НЕК ЕАД - цялостен инженеринг, доставки и изграждане от СПЕКТРИ