ENG

Проекти -> Вибрации -> Проектиране, изработка, инсталация, изграждане, тест, пуск и конфигурация на система за стационарен виброконтрол

Проектиране, изработка, инсталация, изграждане, тест, пуск и конфигурация на система за стационарен виброконтрол

10-10-2010 Проектиране, изработка, инсталация, изграждане, тест, пуск и конфигурация на система за стационарен виброконтролТЕЦ София. Изпълнен през 2010 г.
Проект изцяло реализиран от екип на СПЕКТРИ