ENG

Проекти -> Акустика -> Реализация на акустично обследване

Реализация на акустично обследване

01-09-2017 Реализация на акустично обследванеРеализация на акустично обследване на голям промишлен обект, Р. България:

- мониторинг на шум

- проучване

- шумови карти