ENG

Проекти -> Акустика -> Система за мониторинг на самолетен шум, Летище София. Годишен договор за поддръжка, акустична експертиза, диагностика и калибриране.

Система за мониторинг на самолетен шум, Летище София. Годишен договор за поддръжка, акустична експертиза, диагностика и калибриране.

01-06-2016 Система за мониторинг на самолетен шум, Летище София. Годишен договор за поддръжка, акустична експертиза, диагностика и калибриране.