ENG

Документи -> Презентации

 1. Презентация на Борис Михайлов - участие в XLІV-та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) - 03-05.06.2015 г. Албена.

 2. Презентация на Борис Михайлов - "Дефектоскопия '08", Созопол, 2008 г.

 3. Презентация 1 на Борис Михайлов - "Акустика '06" , София, 2006 г.

 4. Презентация 2 на Борис Михайлов - "Акустика '06" , София, 2006 г.

 5. Презентация на Борис Михайлов - "Акустика '06" , София, 2006 г.

 6. Презентация 1 на Стоян Йотов - "Акустика '06" , София, 2006 г.

 7. Презентация 2 на Стоян Йотов - "Акустика '06" , София, 2006 г.

 8. Презентация на Станчо Енев - "Акустика '06" , София, 2006 г.

 9. Презентация на Мария Костова - "Акустика '06" , София, 2006 г.

 10. Презентация на Torben Munk - "Акустика '06", София, 2006 г.

 11. Презентация на СПЕКТРИ ("PCH мониторинг"), София, 2006 г.

 12. Презентация на доц. Петков ("Модален анализ"), София, 2006 г.

 13. Презентация на доц. Петков ("Виброизолация"), София, 2006 г.

 14. Презентация на доц. Полихронов ("Виброизолация"), София, 2006 г.

 15. Презентация на ENM Концепцията на Bruel & Kjaer за околен шум, София, 2005 г.

 16. Презентация на новия закон за шума (М. Костова), София, 2005 г.

 17. Презентация на Torben Munk (ENM concept), София, 2005 г.

 18. Новата Наредба No. 3 на МЗ за човешки вибрации, С. Енев, София, 2005 г.

 19. Презентация на новия уред за човешки вибрации, София, 2005 г.

 20. Презентация на система PULSE, Ямбол, 2005 г.

 21. Презентация на концепцията за шумови карти, Мадрид, 2005 г.

 22. Презентация на СПЕКТРИ, Созопол, 2005 г.

 23. Презентация на Bruel & Kjaer, София, 2004 г.