ENG

За нас

Представяме ви фирма Спектри - специалистите по шум и вибрации, както и изключителен партньор за Р. България на Bruel & Kjaer - световният лидер в областта на измерването, мониторинга, анализа, диагностиката и оценката на шум и вибрации.

 

ВАЖНО: СПЕКТРИ ЕООД се представлява само от Управителя си инж. Борис Михайлов.