ENG

Новини -> Архив мероприятия СПЕКТРИ 2010-2013Архив мероприятия СПЕКТРИ 2010-2013

01-01-2014 Архив мероприятия СПЕКТРИ 2010-2013 

Предстоящи и последни мероприятия:

 

• Участие в конференция „АКУСТИКА 2013” http://www.nonoise-bg.com/?p=p_10
гр. София, 29.11.-30.11.2013 г.

- Вж. поканата за конференцията

- Вж. инфо-постера за конференцията

 

 
 

• Участие в XXIII Национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2013 г."

гр. Созопол, 09.09.-13.09.2013 г. Учебно-спортна оздравителна база на Технически Университет – София

- Вж. докладите на СПЕКТРИ и нашите партньори

- Вж. поканата на СПЕКТРИ
- Вж. програмата на конференцията
- Вж. допълнителна информация и разяснения относно конференцията

 

 
 

• Участие в Дни на безразрушителния контрол "ДЕФЕКТОСКОПИЯ 2013"

гр. Созопол, 18.06.-20.06.2013 г. Школа на Българския Червен Кръст

 - Вж. програмата на конференцията

 - Вж. поканата и заявката за участие

 

 
 

• Участие в изложение „БУЛКОНТРОЛА 2013”
гр. София, 29.05-31.05.2013 г. Интер Експо Център, Зала 4, Щанд B10

- Вж. поканата на СПЕКТРИ

- Вж. изглед от мероприятието
- Вж. видео от мероприятието

 

 
 

• Участие в конференция „АКУСТИКА 2012”
гр. София,07.12.-08.12.2012 г.

- Вж. програмата на конференцията
- Вж. докладите на СПЕКТРИ и нашите партньори
- Вж. поканата на СПЕКТРИ

 

 
 

• Участие в XXIII Националнa и IV Международна конференция "ШУМ И ВИБРАЦИИ"

гр. Ниш, Сърбия, 17.10.-19.10.2012г. Нишки университет.

- Вж. прeзентацията на СПЕКТРИ (стр.1) - инж. Борис Михайлов

 

 
 

• Участие в Дни на безразрушителния контрол "ДЕФЕКТОСКОПИЯ 2012"
гр. Созопол, 11.06.-15.06. 2012 г. Школа на Българския Червен Кръст

- Вж. прeзентацията на СПЕКТРИ (стр.1) - инж. Борис Михайлов
- Вж. прeзентацията на СПЕКТРИ (стр.1) - инж. Борис Михайлов, д-р инж. Милчо Георгиев

 

 
 
• Участие в XXXVIII-та асамблея на асоциацията на еколозите от общините в България
гр. Бургас, 06.06.-08.06. 2012 г.
- Вж. прeзентацията на СПЕКТРИ (стр.1) - инж. Борис Михайлов
 

 
 

• Участие в конференция „АКУСТИКА 2011”
гр. София, 02.12.-03.12.2011 г.

- Вж. поканата на СПЕКТРИ

 

 
 

• Участие в XXI Национален научен симпозиум "Метрология и метрологично осигуряване 2011г., секция "Акустични измервания, виброизмервания и диагностика"
гр. Созопол, 10.09.-14.09.2011 г. Станция на ТУ - София.

- Вж. сборника с доклади за секция „Шум и вибрации”
- Вж. списъка на докладите за секция „Шум и вибрации”

 

 
 

• Участие в национален семинар „Индустриална метрология в Република България”
ПОК "Леденика" - гр. Враца, 20.06.-23.06.2011г.

- Вж. прeзентацията на СПЕКТРИ - инж. Борис Михайлов
- Вж. прeзентацията на СПЕКТРИ - д-р инж. Милчо Георгиев
- Вж. изглед от мероприятието