ENG

Новини -> Обществен диалог за качеството на живот в градска среда на СофияОбществен диалог за качеството на живот в градска среда на София

01-04-2015 Обществен диалог за качеството на живот в градска среда на СофияДискусионен форум „Обществен диалог за качеството на живот в градска среда на София: предизвикателства пред акустичната среда и състоянието на въздуха в контекста на градската мобилност”

Дата 16 април 2015 г. в зала „Паша Николова” в Център за култура и дебат „Червената къща” в София, ул. „Л. Каравелов” 15 

Организатори на настоящото събитие са Фондация „ЕкоОбщност”, Фондация „Зеленика” и Лайбниц институт за регионална география (Leibniz Institut für Länderkunde), гр. Лайпциг.

16.04.2015г., инж. Борис Михайлов
Влияния на автомобилния трафик върху нивата на шум в София – възможности и идеи за подобряване на акустичната среда

14.00-14.30 Представяне на Шумова карта и План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в Столична община. Наблюдения върху ефективността на мерките за намаляване на шума в големите градове в страната.

 

 

Покана за форума тук


Презентация на СПЕКТРИ ЕООД тук