ENG

Новини -> Участие в Булконтрола 2014Участие в Булконтрола 2014

11-04-2014 Участие в Булконтрола 2014 

Продуктови акценти:
• Прибори, системи и програмно осигуряване в областта на измерването, анализа и контрола на шум, вибрации, процес параметри, газови емисии
• Системи за вибро- и процес-контрол и изпитване състоянието на машини и съоръжения
• Оборудване в областта на околната среда, хигиената и безопасността на труда
• Системи за контрол на качеството на продукцията
• Оборудване в областта на телекомуникациите и специализираните акустични приложения
• Калибрационни и изпитателни системи
• Системи за ултразвуково измерване и контрол на дебит
• Сензори и системи за измерване и мониторинг на скорост на въздуха, температура, налягане, влажност и др.

Акценти предлагани услуги:
• Проектиране, монтаж, инсталации и консултации по проекти за измерване, контрол, анализ и ограничаване на шума и вибрациите
• Диагностика, експертизи, заключения, услуги по балансиране и др.
• Акредитирано измерване и контрол на шум и вибрации – в околна, работна и битова среда, вибрации на сгради, вибрации на машини
• Лабораторна проверка, калибриране на датчици, преобразуватели и системи за измерване на шум и вибрации
• Консултантска дейност по осигуряване на вътрешно-фирмен контрол на качеството, проследимост на измерванията, метрологично осигуряване
• Организиране на семинари, симпозиуми, курсове, обучения и запознаване с най-новите достижения в областта на шума и вибрациите

• Сервиз на индустриална техника - гаранционен и следгаранционен

 

Новини от света на шума и вибрациите

Развитие на WEBNOISE.EU продукти и решения

 

СПЕКТРИ акценти - БУЛКОНТРОЛА 2014, 28-30 май, зала 4, щанд B10

 

Снимка от изложението: