ENG

Новини -> Участие в XLІV-та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ)Участие в XLІV-та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).

03-06-2015 Участие в XLІV-та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ).СПЕКТРИ участие в XLІV-та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) - 03-05.06.2015 г. Албена.

 

 

Предварителен дневен ред