ENG

Продукти

ОКОЛНА СРЕДА

Системи за мониторинг на шума и полетна автоматизация

 

ПРОДУКТОВА СЕРТИФИКАЦИЯ И ОКАЧЕСТВЯВАНЕ

 

ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Вибрационен контрол и мониторинг

Системи за мониторинг и вибро- и процес-контрол, изпитване състоянието на машини

Балансиращи машини

Системи за ултразвуково безконтактно измерване и контрол на дебит

 

РАБОТНИ УСЛОВИЯ

Микроклимат, газови емисии

 

КАЛИБРАЦИОННИ МЕТРОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ

Калибрационни и изпитателни системи за шумови и вибрационни параметри

 

ВИБРОИЗОЛАЦИОННИ РЕШЕНИЯ

 

Както и...:

Мониторинг и контрол на сеизмични параметри, вибрации на сгради, промишлени и строителни обекти