ENG

Продукти -> Индустриални приложения

 

 

Измерване и определяне на вибрационното състояние, анализ, диагностика и мониторинг на въртящи се машини

 

Bruel & Kjaer PULSE

PCH мониторинг

Bruel & Kjaer PULSE

PCH мониторинг

Вижте сайтa ВИБРОМЕР.EU - собственост на SPECTRI.NET     ВИБРОМЕР.EU


Измерване, окачествяване и оценка на технически вибрационно-акустични параметри на транспортни средства, техни възли и детайли – хеликоптери, самолети, автомобили, др.

Bruel & Kjaer - изпитване на хеликоптери

Тестване на автомобилен двигател

Bruel & Kjaer - изпитване на хеликоптери

Тестване на автомобилен двигател

Вижте сайтa ВИБРОМЕР.EU - собственост на SPECTRI.NET     ВИБРОМЕР.EU


Провеждане на вибрационни изпитания, модален анализ, продуктов контрол и др.

Bruel & Kjaer / LDS вибрационно тяло

Bruel & Kjaer / LDS вибрационно тяло

Bruel & Kjaer акселерометър

Вижте сайтa ВИБРОМЕР.EU - собственост на SPECTRI.NET     ВИБРОМЕР.EU


Измерване на механични величини – сила, тегло, изместване, налягане

 

RDP датчик за сила

RDP датчик за изместване

RDP датчик за сила

RDP датчик за изместване

Вижте сайтa ВИБРОМЕР.EU - собственост на SPECTRI.NET     ВИБРОМЕР.EU


Измерване, анализ и контрол на токсични и др. видове газове (по най-точния метод – фотоакустичния)

INNOVA - газов мониторинг

Фотоакустика

INNOVA - газов мониторинг

Фотоакустика

Вижте продуктовия каталог в уеб сайта на нашите партньори