ENG

Продукти -> Околна среда

 

 

Система, концепция, методика и оборудване за изготвяне и управление на Стратегически Шумови Карти (според Закона за шума на Република България и в съответствие с Европейската Директива за шум – No. 2002/49/EC)


 

Създаване на шумови карти

Преносим мониторинг за околен шум

Създаване на шумови карти Bruel & Kjaer

Преносим мониторинг за околен шум Bruel & Kjaer

 

   

За допълнителна информация - посети:

ШУМОМЕР.EU - собственост на SPECTRI.NET

 

 


 

 

Стационарни мониторингови системи за околен шум (летищен шум, шум от трафик, градски шум, др.). Ръчно снемане на шумови стойности с шумомери за околен шум.

 


 

Шумов мониторингов терминал

Шумов анализатор за ръчни моментни

Шумов мониторингов терминал

Bruel & Kjaer

Шумов анализатор за ръчни моментни

замервания на околен шум

Bruel & Kjaer


   

За допълнителна информация - посети:

ШУМОМЕР.EU - собственост на SPECTRI.NET

 

 


 

 

WEBNOISE.eu приложение на СПЕКТРИ ЕООД за измерване, мониторинг и изобразяване в реално време на параметри на околната среда (шум, вибрации, качество на въздушната среда, прах, метео данни, други)

 

   
Webnoise scheme Webnoise main screen

Концептуална схема WEBNOISE.eu

Екранна WEBNOISE.eu
   

 

За допълнителна информация - посети:

WEBNOISE.EU - собственост на SPECTRI.NET

 

 


 

Преносими мониторингови системи за измерване на шум (трафик, строителна зона, ресторанти на открито и други)

 

   
Преносима мониторинг система Преносима мониторинг система
SoundEar 3 – 320 X SoundEar 3 – 320 X
   

 

За допълнителна информация - посети:

https://soundear.com/