Меню Затваряне

Откриване на модерна хидроакустична лаборатория в Технически Университет – Варна

В проект „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ с безвъзмездна финансова помощ 23 569 719 лв., участват Технически университет – Габрово, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Институт по роботика – БАН, Институт по електроника – БАН и Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

Основната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство, обясняват бенефициентите по проекта.

Лабораторията е изградена в сградата на Електротехническия факултет. За обзавеждането досега са закупени 3 бр. хидрофони на датската фирма Brüel&Kjær тип 8104, 4-канален усилвател на слаби хидроакустични сигнали (от хидрофони) Bruel&Kjaer модел 2692-А “NEXUS” и термографска камера Testo 890-2.

Хидрофоните се спускат вертикално във водната среда и могат да приемат подводни шумове и сигнали от различни източници (кораби, морски съоръжения, морски обитатели и др.) Хидрофоните могат да приемат подводни звукови сигнали в честотния обхват от 0,1 Hz до 120 kHz и имат чувствителност -205 dB относително 1 V/μPa. Честотната им характеристика е равномерна, а диаграмата на приемане в хоризонталната равнина е кръгова. Хидрофоните издържат водно налягане, еквивалентно на 1000 m дълбочина. Към тях са доставени 3 бр. дълбоководни кабели с дължина по 100 m, които издържат същото водно нолягане, както и 3 кабела по 10 m за работа при по-малки дълбочини. Кабелите могат да се свързват последователно, което позволява един хидрофон да бъде спуснат до 300 m дълбочина. Имат двойна екранировка (малошумящи) и работна температура от -30°С до +80°С. Хидрофоните се калибрират преди използване със специален хидрофонен калибратор Brüel&Kjær тип 4229. Точността на калибриране на чувствителността ±0.3 dB, а честота на създавания звук е 251.2 Hz. Апаратът разполага с възможност за корекция на измерената чувствителност в зависимост от атмосферното налягане чрез вграден барометър, разграфен директно в поправка на чувствителността и със специален адаптор за присъединяване на хидрофон Bruel&Kjaer тип 8104. Работната температура е от -10°С до +50°С.

Откриване на лабораторията: 

„Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“ 
04.04. 2019 г.(четвъртък) от 1
4:00 часа
Технически университет–Варна,  Електротехнически факултет, зала 514А

bg_BGБългарски