ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Индустриални приложения


Измерване и определяне на вибрационното състояние, анализ, диагностика и мониторинг на въртящи се машини

 

 

                                                                      

               PCH мониторинг      

Bruel & Kjaer PULSE

Bruel & Kjaer Vibro мониторинг

Вижте сайтa ВИБРОМЕР.ЕЮ - собственост на SPECTRI.NET     


Измерване, окачествяване и оценка на технически вибрационно-акустични параметри на транспортни средства, техни възли и детайли – хеликоптери, самолети, автомобили, др.

Bruel & Kjaer - изпитване на вятърни мелници

Измерване на вибрациите създадени от автомобилен двигател

Вижте сайтa ВИБРОМЕР.ЕЮ - собственост на SPECTRI.NET     


Провеждане на вибрационни изпитания, модален анализ, продуктов контрол и др.

Bruel & Kjaer / LDS вибрационно тяло

Bruel & Kjaer акселерометри

Вижте сайтa ВИБРОМЕР.ЕЮ - собственост на SPECTRI.NET        

 

 

Измерване на механични величини – сила, тегло, изместване, налягане


       

 

Нискочестотен акселерометър

Многоцелеви компактен акселерометър

Вижте продуктовия каталог в уеб сайта на нашите партньори: www.ctconline.com


Измерване, анализ, мониторинг и контрол на шум

SoundEar 3 софтуер

SoundEar гама

SoundEar 3 - софтуер

Вижте продуктовия каталог в уеб сайта на нашите партньори www.soundear.com