ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Инсталации и монтаж


Фирма СПЕКТРИ развива широка инженирингова дейност в областта на шума и вибрациите. Основното оборудване и ноу-хау, използвани от СПЕКТРИ са от водещия световен производител в областта на шума и вибрациите, Bruel & Kjaer – Дания. Основните инженерингови дейности в областта на ШУМА, предлагани от СПЕКТРИ са както следва (цитирани и визуализирани някои от многобройните ни изпълнени проекти):

 

Основните инженерингови дейности в областта на ИНСТАЛАЦИИТЕ И МОНТАЖА, предлагани от СПЕКТРИ са както следва (цитирани и визуализирани някои от многобройните ни изпълнени проекти):

 

Инсталации и монтаж в областта на вибрационните измервания, мониторинг, диагностика и анализ

 

 

 

Реална визуализация на ИЗМЕРВАТЕЛЕН ОБЕКТ от инженерингов проект за ВЕЦ. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД ( по задание на НЕК )

 

 

 

 

Реална визуализация на ИЗМЕРВАТЕЛНА ТОЧКА от инженерингов проект за ВЕЦ. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД ( по задание на VATECH Австрия )


Инсталации и монтаж в областта на акустичните измервания, мониторинг, диагностика и анализ

 

 

 

Реална визуализация на ИЗМЕРВАТЕЛЕН ОБЕКТ от инженерингов проект за мониторингова система на авиационен шум. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД ( по задание на Летище - София )

 

 

 

 

Реална визуализация на ИЗМЕРВАТЕЛНА ТОЧКА от инженерингов проект за мониторингова система на авиационен шум. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД (по задание на Летище - София)