ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Околна среда


Система, концепция, методика и оборудване за изготвяне и управление на Стратегически Шумови Карти (според Закона за шума на Република България и в съответствие с Европейската Директива за шум – No. 2002/49/EC)

   

Създаване на шумови карти Bruel & Kjaer

Непрекъснат мониторинг на вибрациите - терминал за наблюдение на вибрациите

 

   

 

 

Стационарни мониторингови системи за околен шум (летищен шум, шум от трафик, градски шум, др.). Ръчно снемане на шумови стойности с шумомери за околен шум.

 

   

            

Шумов мониторингов терминал

Bruel & Kjaer

Шумов анализатор за ръчни моментни

замервания на околен шум

Bruel & Kjaer

 

   

 

WEBNOISE.eu приложение на СПЕКТРИ ЕООД за измерване, мониторинг и изобразяване в реално време на параметри на околната среда (шум, вибрации, качество на въздушната среда, прах, метео данни, други)

 

 

 

   

   

                                                                       


                                                                                         

   
  
                                                                                                   

Концептуална схема WEBNOISE.eu

Екранна WEBNOISE.eu
   

 

За допълнителна информация - посети:

WEBNOISE.EU - собственост на SPECTRI.NET

 

 


 

Преносими мониторингови системи за измерване на шум (трафик, строителна зона, ресторанти на открито и други)

 

 

   
                                                                                                                                                                                                                   
           SoundEar 3 – 320 X SoundEar Series: Classic, 2, 3 XL 
   

 

За допълнителна информация - посети:

https://soundear.com/