ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Мониторинг на хидроелектрически генератори на водноелектрическа централа НЕК ЕАД
Мониторинг на хидроелектрически генератори на водноелектрическа централа НЕК ЕАД

Мониторинг на хидроелектрически генератори на водноелектрическа централа НЕК ЕАД

Измерване на шум и вибрации в жилищни помещения
Измерване на шум и вибрации в жилищни помещения

Измерване на шум и вибрации в жилищни помещения

Доставка и регулярна сервизна дейност на система за измерване на вибрации
Доставка и регулярна сервизна дейност на система за измерване на вибрации

Доставка и регулярна сервизна дейност на система за измерване на вибрации

Реализация на акустичен проект за обезшумяване на промишлени помещения - ОСРАМ - Пловдив.
Реализация на акустичен проект за обезшумяване на промишлени помещения - ОСРАМ - Пловдив.

Реализация на акустичен проект за обезшумяване на промишлени помещения - ОСРАМ - Пловдив.

Акустично обследване и изграждане на промишлени звукопоглъщащи панели (бъфели).

Стратегически шумови карти, 2019. Планове за действие
Стратегически шумови карти, 2019. Планове за действие

Стратегически шумови карти, 2019. Планове за действие

През 2017-2020, СПЕКТРИ ЕООД направи успешна актуализация на Стратегически шумови карти и планове за действие на:

- Агломерация София

- Агломерация Пловдив

- Агломерация Бургас

- Агломерация Варна

- Агломерация Русе

- Агломерация Плевен

- АПИ

- Летище София

Система за мониторинг на шум, Летище София.
Система за мониторинг на шум, Летище София.

Система за мониторинг на шум, Летище София.

Годишен договор за поддръжка, акустична експертиза, диагностика и калибриране.

Реализация на акустични обследвания
Реализация на акустични обследвания

Реализация на акустични обследвания

Реализация на акустични обследвания на големи промишлени обекти, както и на мащабни инфраструктурни обекти:

- мониторинг на шум

- проучване

- шумови карти

Облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната среда Webnoise.eu
Облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната среда Webnoise.eu

Облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната среда Webnoise.eu

Webnoise.eu е потребителски адаптируемо решение за дистанционен облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната среда (като шум, вибрации, качество на въздушната среда, сеизмична активност, метеорологични данни, съдържание на прахови частици, киселинност). Производител на хардуерните изчислителни и комуникационни компоненти и на цялостната софтуерна база е фирма СПЕКТРИ ЕООД, България.