ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Работни условия и условия на пребиваване


Шумомери и калибратори (Клас 1 – според актуалните нормативни изисквания за подобен тип апаратура), виброметри и калибратори за общи и локални вибрации (според актуалните нормативни изисквания за подобен тип апаратура)

Шумомер 2250, Bruel & Kjaer

Вибромер 4447, Bruel & Kjaer

 

Шумомер 2245, Bruel & Kjaer

Калибратор 4231, Bruel & Kjaer

Вижте продуктовия каталог в уеб сайта на нашите партньори:     Bruel & Kjaer

Вижте сайтa ШУМОМЕР.ЕЮ - собственост на SPECTRI.NET

Вижте сайта ВИБРОМЕР.ЕЮ - собственост на SPECTRI.NET