ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Сертификати


 

СПЕКТРИ със сертификация по ISO 9001:2015 СПЕКТРИ внедри успешно система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015. Обхватът на дейностите, за които Спектри е сертифицирана по ISO 9001:2015 включват: Проектиране, производство, инженеринг, поддръжка, сервиз, търговия и доставка на решения, експертизи, измервателна апаратура и софтуер за шум и вибрации, процес-параметри. Инсталации и настройки, обучение и консултации. Измерване, анализ, диагностика, контрол и оценка на съответствието. Изпитване на шумовибрационни параметри, калибриране на измервателно оборудване на шум и вибрации. Валидността на сертификата е до 25.11.2019 г.

 

Сертификат ISO 9001:2015

 

СПЕКТРИ със акредитация по БДС EN ISO / IEC 17020:2012 - ОКС „СПЕКТРИ-ИЗМЕРВАНИЯ”

Органът за контрол от вид С при „СПЕКТРИ“ ЕООД гр. София е акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА „БСА” с уникален номер на сертификат № 122 ОКС. Валидността на сертификата е до 30.11.2020 г.

 

Заповед No A 572/09.12.2019 г.

 

СПЕКТРИ със акредитация по БДС EN ISO / IEC 17025/2006 - ЛИК " СПЕКТРИ - ЛАБ " 

На 30.04.2019 г., СПЕКТРИ ЕООД получи сертификат за акредитация, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 издаден от ИА „БСА“

Като естествено продължение на повече от 18 годишен успешен ангажимент в областта на измерването и управлението на шума, СПЕКТРИ ЕООД стартира свое ново направление - Лаборатория за калибриране на шумомери, калибратори и шумови дозиметри - „СПЕКТРИ - ЛАБ“. На 30.04.2019 г., СПЕКТРИ ЕООД получи сертификат за акредитация, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 издаден от ИА „БСА“, с уникален регистрационен номер ЛИК № 1 на изпитвателна и калибрационна лаборатория за шум - ЛИК „СПЕКТРИ - ЛАБ“. С тази своя инициатива, СПЕКТРИ ЕООД цели да заздрави портфолиото си от предлагани услуги в областта на измерването, оценката и калибрирането, да увеличи своя експертен потенциал и да предостави на своите клиенти професионална подкрепа в техните задачи по метрологично осигуряване и качествен контрол на използваното от тях оборудване.

 

Заповед № А 159/30.04.2019 г.