ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Вибрационни проекти

Фирма СПЕКТРИ развива широка инженирингова дейност в областта на шума и вибрациите. Основното оборудване и ноу-хау, използвани от СПЕКТРИ са от водещия световен производител в областта на шума и вибрациите, Bruel & Kjaer – Дания. Основните инженерингови дейности в областта на ШУМА, предлагани от СПЕКТРИ са както следва (цитирани и визуализирани някои от многобройните ни изпълнени проекти):

 

Вибродиагностика и анализ състоянието на въртящи се машини

 

 

 

Реална визуализация на ИЗМЕРВАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ от инженерингов проект за ВЕЦ. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД (по задание на НЕК )

 

 

 

 

Реална визуализация на ИЗГЛЕД ОБЕКТ от инженерингов проект за ВЕЦ. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД (по задание на НЕК)


Виброанализ състояние на сградоцентрали и на ремонтирани съоръжения

 

 

 

Реална визуализация на ИЗМЕРВАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ от инженерингов проект за ВЕЦ. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД (по задание на VATECH Австрия)

 

 

 

Реална визуализация на ИЗГЛЕД ОБЕКТ от инженерингов проект за ВЕЦ. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД (по задание на VATECH Австрия)