ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

За нас


    

 

Добре дошли при СПЕКТРИ, специалистите по шум и вибрации.

Търсите по-здравословна акустична среда? Желаете консултация и експертни услуги в сферата на шума и вибрациите? Имате върпоси свързани с акустиката и вибродиагностиката? 

Дошли сте на правилното място!

 

От основаването си през 1995 г. от Инж. Борис Михайлов до сега, ние сме си заслужили репутация на водещия експертен център в България в областта на шума и Вибрациите.

СПЕКТРИ се гордеем с експертното си ноухау, високото си качество на работа и отличното си отношение с нашите клиенти.

 

 

    

 

Огромна чест и отгоровност за нас е предоставеното ни през 1995 година право за изключитено представителство на световния лидер в областта на шума и вибрациите - Bruel & Kjær

СПЕКТРИ сме удостоверени с доверието да бъдем изключителни представители и дистрибутори (с гаранционно сервизно обслужване) на продуктите на водещи световни прозводители: Bruel & Kjær, Brüel & Kjaer Vibro, EMS Brüel & Kjaer, Instantel, SoundEar A/S, Connection Technology Center.

Също можете да разчитате на нас за поне 10-годишно следгаранционно сервизно обслужване на всички предоставени от нас продукти и системи.

 

Клиентите ни получават бързо, качествено и комплексно обслужване. Мобилността на нашия екип също гарантира навременното ни посещение на обекти в различни точки на страната.

 

Ние сме предпочитания партньор и доставчик на решения за водещи фирми и институции.

Свържете се с нас и разберете защо!

 

        

 

Портфолио:
• Прибори, системи и програмно осигуряване в областта на измерването, анализа и контрола на шум, вибрации, процес параметри, газови емисии
• Системи за вибро- и процес-контрол и изпитване състоянието на машини и съоръжения
• Оборудване в областта на околната среда, хигиената и безопасността на труда
• Системи за контрол на качеството на продукцията
• Оборудване в областта на телекомуникациите и специализираните акустични приложения
• Калибрационни и изпитателни системи
• Системи за ултразвуково измерване и контрол на дебит
• Сензори и системи за измерване и мониторинг на скорост на въздуха, температура, налягане, влажност, др.
• Балансиращи машини

Инженерингови услуги:
• Проектиране, монтаж, инсталации и консултации по проекти за измерване, контрол, анализ и ограничаване на шума и вибрациите.
• Диагностика, експертизи, заключения, услуги по балансиране, др.
• Лабораторна проверка, калибриране на датчици, преобразуватели и системи за измерване на шум и вибрации.
• Консултантска дейност по осигуряване на вътрешно-фирмен контрол на качеството, проследимост на измерванията, метрологично осигуряване.
• Организиране на семинари, симпозиуми, курсове, обучения и запознаване с най-новите достижения в областта на шума и вибрациите.
• Сервиз на индустриална техника - гаранционен и следгаранционен.

 

WWW.ШУМОМЕР.ЕЮ - /Предлагани от СПЕКТРИ шумомери/
WWW.ВИБРОМЕР.ЕЮ- /Предлагани от СПЕКТРИ вибромери/
WWW.ШУМ.ЕЮ - /Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на шума/
WWW.ВИБРАЦИИ.ЕЮ - /Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на вибрациите/
WWW.ИЗМЕРВАНИЯ.ЕЮ - /Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на измерванията и диагностиката/

 

 

Обучения, семинари, конференции организирани от СПЕКТРИ