ОФИС: 1700 - София,

Студентски Комплекс,

улица „Баку" № 5А, офис 5-2,3

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Кои сме ние

От основаването си през 1995 г. до сега, СПЕКТРИ сме заслужили репутацията си на водещия експертен център в България в областта на шума и вибрациите.

Ние се гордеем с експертното си ноухау, високото си качество на работа и отличното си отношение с нашите клиенти.

Научете повече за нас тук!

Ние имаме конкретна задача (приложение) и търсим подходящo оборудване и/ или инженерингова услуга за разрешаването й. Можем ли да разчитаме на Вашата експертна помощ (дори и евентуално проучване на място), или трябва сами да се ориентираме в предоставените ни от Вас каталози? Заплаща ли се от нас тази Ваша експертна проучвателна работа?

За нас е винаги въпрос на професионална чест и лично предпочитание да проучим в детайли условията, приложението и конкретната задача, която е поставена за разрешаване пред нашите клиенти и партньори. След нашата експертна работа по изследване на Вашето запитване, ние сме готови да предложим най-доброто за Вас решение (директно от нас или от препоръчани от нас партньори и/или колеги). Никога не изискваме заплащане за тези услуги.

Какво предлагате освен продажба на измервателна апаратура?

Продажбата на измервателна апаратура е само част от нашата дейност. Допълнително ние предлагаме пълен инженеринг и проектиране, инсталация и монтаж, обучение и поддръжка. Предлагаме и пълно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.

Допълнителните дейности (освен продажби на стока), които извършвате само във връзка (допълнение) към продажбите ли са или може да се поръчат отделно (като услуги)? Ако са към конкретна продажба на стока, то те заплащат ли се и колко?

Всички услуги, които предлагаме могат да са отделно и необвързани с продажба на стока. Ако са обвързани с конкретна продажба, то някои от тях не се заплащат или се заплащат по редуцирани цени (като обучението за работа с апаратурата, например). Цените за извършваните от нас услуги са индивидуални за всеки конкретен проект и подлежат на съответно договаряне.

Колко продължителен е гаранционният срок на продаваните от Вас продукти и какво включва? Колко време след изтичане на гаранцията осигурявате извънгаранционен сервиз и доставка на резервни части?

Стандартно гаранционният срок е с продължителност от 12 месеца след доставка (за някои видове продукти, гаранционният срок е удължен). По време на гаранцията, ние поемаме задължение за безплатно отстраняване на всички видове дефекти, с изключение на тези причинени от механичини наранявания и неправилна експлоатация. Извънгаранционният сервиз и доставка на резервни части, които ние гарантираме са с продължителност от поне 10 години след изтичане на гаранционния срок на съответното изделие.

Ние имаме старо оборудване на Bruel & Kjaer, което въпреки, че работи все още безотказно е морално остаряло и ние планираме да го заменим с ново. Предлагате ли обратно изкупуване на старо оборудване на Bruel & Kjaer и при какви условия?

Добре известен факт е, че оборудването на Bruel & Kjaer е с изключително висока надеждност и дълготрайност на функциониране (обичайна гледка са перфектно работещи уреди на Bruel & Kjaer на възраст от 30, 40 и дори 50 години). Фирмата Bruel & Kjaer предлага обратно изкупуване и подмяна на свое старо оборудване при следните условия – старият уред да бъде проверен в сервизен център на Bruel & Kjaer за констатиране на липса на дефект, изкупуването да бъде обвързано с продажба на нов тип съвременно подобно изделие. Допълнително Bruel & Kjaer си запазва правото за определени модели уреди да не предлага обратно изкупуване и подмяна (това се отнася най-вече за модели, които се базират на стари и вече неизползвани методики и технологии на измерване).

Когато измерванията, анализа и изчисленията, които извършваме с продадените ни от Вас продукти са конкретно според определени стандарти, директиви и наредби, то ние можем ли да очакваме от Вас да ни снабдите с тях, както и да ни обучите за правилна работа според тези документи?

Ние можем да Ви насочим от къде можете да се снабдите с интересуващите Ви стандарти и нормативни документи (те се поръчват и заплащат индивидуално от Вас - от институциите, които отговарят за тяхната хармонизация с Българското законодателство и практика). Ние можем също така и да ви предложим обучение за работа според съответните стандарти и нормативни документи.

На нас ни се налага да получим сертификат от акредитирана лаборатория за калибриране на уредите, които закупуваме от Вас. Можете ли да ни снабдите с него и как?

Всички уреди, които ние предлагаме могат да се поръчат с акредитирано първоначално калибриране в завода – производител (по този начин печелите време за иначе бавната процедура в България). Така издадения сертификат е напълно валиден в България. Допълнително, ако желаете калибрирането да бъде проведено в България, ние можем да Ви свържем със специалистите, които могат да извършат тази услуга за Вас.

Ние искаме да закупим от Вас апаратура за измерване на шум и вибрации. Вие предлагате и съответните калибратори. Защо се налага да ги поръчаме и тях? Каква е разликата между ежедневното калибриране с тези калибратори и акредитираното калибриране (което се провежда според Българското законодателство веднъж на 1 – 3 години) ?

Според действащите международни и национални стандарти за измерване на шум и вибрации е необходимо преди и след всяка група измервания да проведете т. нар. "работно калибриране (проверка)" на измервателния уред. Освен спазване на стандартите, по този начин Вие гарантирате коректността на провежданите от Вас измервания (винаги може уредът по една или друга причина да е дефектирал и да показва отклонения от реалните измервани стойности). Работното калибриране (проверка) с калибратор и акредитираното калибриране са абсолютно различни понятия. Едното ви осигурява работна проверка относно коректността на провежданите от Вас измервания, а другото (акредитираното калибриране) ви дава единствено и само "неопределеността" на измерване на Вашия уред в съответния обхват по спецификация.