Меню Затваряне

XXX Международен научен симпозиум Метрология и Mетрологично осигуряване 2020

Експертите от СПЕКТРИ се подготвят за поредно участие в ежегодния симпозиум организиран от Катедра „Електроизмервателна техника“ и катедра „Прецизна техника и уредостроене“ на Технически университет – София. 

Симпозиумът си поставя за цел да бъде ежегоден научен форум и място за срещи, обмяна на опит и идеи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване между наши и чуждестранни колеги – метролози, работещи в различни области на науката, технологиите, производството, образованието и др.

С течение на годините Симпозиумът се утвърждава като авторитетен научен форум с широко международно участие.

Участниците и аудиторията на Симпозиума са специалисти-метролози от различни сфери на науката и практиката у нас и в чужбина – Техническите университети, Научните институти и организации, Метрологичните служби на държавни и частни организации и фирми и др.

Очаквайте СПЕКТРИ в Созопол през Септември!

bg_BGБългарски