Menu Close

PRODUCTS

Sound Power

Нивата на шума от продукта стават все по-важни за купувачите на инструменти, уреди, машини и друго оборудване. Купувачите се стремят да гарантират по-ниска експозиция на шум както за потребители, така и за странични лица. За да се насърчи по-ниският шум от продукти, разпоредби като Директива 2010/30 / ЕС на ЕС изискват продуктите да показват ясно своите нива на звукова мощност. Това предоставя отворена информация, която улеснява избора на потребителя и насърчава конкуренцията при по-ниски нива на звука.

en_GBEnglish (UK)