Menu Close

PRODUCTS

1
Yes
None
1
1000000
/en/produkti/
Thumbnail

Categories:

WORK AND RESIDENTIAL
Шумомер 2245 Image
B&K 2245 Sound Level Meter
Category: WORK AND RESIDENTIAL
SoundEar 3 Image
SoundEar 3
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Webnoise - софтуер за визуализация на данни Image
Webnoise - data visualization software
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Сградна акустика Image
Building Acoustics
Category: WORK AND RESIDENTIAL
SoundEar 2 Image
SoundEar 2
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Instantel Minimate Pro4 Image
Instantel Minimate Pro4
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Шумомер 2250 L Image
B&K 2250 L Sound Level Meter
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Шумомер 2250 Image
B&K 2250 Sound Level Meter
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Шумомер 2255 Image
Шумомер 2255
Category: WORK AND RESIDENTIAL
INDUSTRIAL
СПЕКТРИ ДЕЙТА ЛОГЕР Image
SPECTRI Data Logger
Category: INDUSTRIAL
Bruel & Kjaer PULSE Image
B&K PULSE
Category: INDUSTRIAL
Brüel & Kjær Vibro VCM-3 Image
B&K Vibro VCM-3
Category: INDUSTRIAL
SoundEar софтуер Image
SoundEar software
Category: INDUSTRIAL
LDS V8750 Image
LDS V8750
Category: INDUSTRIAL
SoundEar 3 Image
SoundEar 3
Category: INDUSTRIAL
VIBROSTORE 100/100E Image
VIBROSTORE 100/100E
Category: INDUSTRIAL
Сградна акустика Image
Building Acoustics
Category: INDUSTRIAL
SoundEar XL Image
SoundEar XL
Category: INDUSTRIAL
Акселерометри - CTC Image
Accelerometers - CTC
Category: INDUSTRIAL
SETPOINT Image
SETPOINT
Category: INDUSTRIAL
Instantel Minimate Pro Image
Instantel Minimate Pro
Category: INDUSTRIAL
LDS LOW FORCE SHAKER Image
LDS LOW FORCE SHAKER
Category: INDUSTRIAL
LDS Усилватели Image
LDS Power Amplifiers
Category: INDUSTRIAL
LDS HIGH FORCE SHAKER Image
LDS HIGH FORCE SHAKER
Category: INDUSTRIAL
LDS MEDIUM FORCE SHAKER Image
LDS MEDIUM FORCE SHAKER
Category: INDUSTRIAL
SoundEar 2 Image
SoundEar 2
Category: INDUSTRIAL
CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Шумомер 2250 Image
B&K 2250 Sound Level Meter
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Шумомер 2250 L Image
B&K 2250 L Sound Level Meter
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Bruel & Kjaer PULSE Image
B&K PULSE
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Сградна акустика Image
Building Acoustics
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Звукова мощност Image
Sound Power
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
VIBROSTORE 100/100E - copy Image
VIBROSTORE 100/100E - copy
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
LDS® V780 шейкър Image
LDS® V780 шейкър
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
BK Connect акустична камера - copy Image
BK Connect акустична камера - copy
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
ENVIRONMENT
SoundEar 3 Image
SoundEar 3
Category: ENVIRONMENT
SoundEar XL Image
SoundEar XL
Category: ENVIRONMENT
SoundEar 2 Image
SoundEar 2
Category: ENVIRONMENT
СПЕКТРИ ДЕЙТА ЛОГЕР Image
SPECTRI Data Logger
Category: ENVIRONMENT
Шумомер 2250 Image
B&K 2250 Sound Level Meter
Category: ENVIRONMENT
Шумомер 2245 Image
B&K 2245 Sound Level Meter
Category: ENVIRONMENT
Създаване на шумови карти Image
Noise Mapping
Category: ENVIRONMENT
Шумомер 2255 Image
Шумомер 2255
Category: ENVIRONMENT
VIBRATION INSULATION
SYLOMER SR11 Image
SYLOMER SR11
Category: VIBRATION INSULATION
Sylomer SR220 Image
Sylomer SR220
Category: VIBRATION INSULATION
Vibro AMR Image
Vibro AMR
Category: VIBRATION INSULATION
Decibel 3D Image
Decibel 3D
Category: VIBRATION INSULATION
Виброизолационен пружинен тампон Decibel EM.2 Image
Vibro-Isolated Spring Bumper
Category: VIBRATION INSULATION
WORK AND RESIDENTIAL
B&K 2245 Sound Level Meter
Шумомер 2245 Image

Шумомер B&K 2245 с приложение за измерване на шум в околна среда е разработен за вашите специфични нужди. Прахо и водоустойчив IP55 , идеално пригоден както за използване навън така и за вътрешни условия.

Характеристиките включват лесно измерване на широк спектър от параметри, статистика и честотен анализ. След-обработката и отчитането също се правят по-бързо и по-лесно с интуитивни инструменти за редактиране на маркери и аудио възпроизвеждане.

С новият шумомер B&K 2245 клас 1 вие притежавате всичко нужно и надеждно в един лесен за използване пакет. Особеното при този шумомер, е че работи безпроблемно и със специално създадени мобилни приложения, както и с вашия компютър, допринасяйки за изцяло ново ниво на ефективност и контрол. Точното измерване, анализ и документиране на шума никога не е било толкова просто.

Category: WORK AND RESIDENTIAL
SoundEar 3
SoundEar 3 Image

SoundEar 3 е най-добрият в гамата от предупредителни устройства за шум, добавяйки много полезни функции към предлаганите в SoundEar II. Тази версия на SoundEar е идеална за извършване на дългосрочни проверки на шума, но също така дава незабавно и ясно предупреждение за високи нива на шум.

Режими на работа
SoundEar 3 може да се настрои да има различни тригери за ниво на звука и дисплеи (светещи или мигащи) в зависимост от времето на деня. Например, шумът в болница често е по-важен през нощта, но мигащата светлина не е толкова желателна. Знакът може да се настрои да свети с по-ниско ниво на звука през нощта и да не мига. Можете дори да го настроите да показва само централната червена светлина през нощта и да остави зелената и жълтата изключени.

Можете да свържете SoundEar 3 към компютър и да използвате софтуера, който е включен, за да го конфигурирате. Ако имате няколко шумови признака за конфигуриране, тогава софтуерът може да запише настройките на памет. Когато включите стика към всеки знак, той автоматично ще го конфигурира.

Външен микрофон
SoundEar 3 се доставя с включен микрофон. Той се свързва в долната част на знака и остава извън полезрението и опасността. Въпреки това, ако трябва да монтирате микрофона далеч от табелата, можете да използвате удължителен кабел за микрофон, който трябва да се поръча отделно, код за поръчка SE3EXT.

Регистриране на данни и софтуер
SoundEar 3 има голяма вътрешна памет, която съхранява нивото на звука всяка минута. Когато се изтегли на компютър, това дава подробна графика на шума през целия ден. Стандартната памет е най-лесният начин за прехвърляне на измерванията на шума от SoundEar към компютър.

Изходи и системна интеграция
SoundEar 3 може да извежда нивото на звука в две различни форми, което го прави подходящ за интегриране с други системи за наблюдение и контрол. С помощта на предоставения софтуер можете да конфигурирате изходите да бъдат или DC 0 до 10 V, или токова верига 4-20 mA. Налични са два изхода, които могат да бъдат настроени на различни шумови параметри.

Повече информация за продукта може да откриете HERE

Category: WORK AND RESIDENTIAL
Webnoise - data visualization software
Webnoise - софтуер за визуализация на данни Image

Webnoise.eu е потребителски адаптируемо решение за дистанционен облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната среда (като шум, вибрации, качество на въздушната среда, сеизмична активност, метеорологични данни, съдържание на прахови частици, киселинност). Производител на хардуерните изчислителни и комуникационни компоненти и на цялостната софтуерна база е фирма СПЕКТРИ ЕООД, България.

Създадената и поддържана от СПЕКТРИ ЕООД платформа “SPECTRI Webnoise” от “облачен тип” е една съвременна надеждна не-Windows базирана система (Linux ОС в терминалните логери на данни и в дистанционния сървър), проектирана да осигурява непрекъснат мониторинг и измервания, както и да предотвратява загуба на измервателни данни в случай на дефект в терминал, или загуба на комуникационна връзка. При отпадане на връзка между дистанционния сървър и терминал за мониторинг, или при изключване на терминал, СПЕКТРИ логера на данни автоматично стартира локален запис на измервателни данни, като едновременно непрекъснато инициира сесии за възстановяване на комуникация и/или захранване.

Измерванията са базирани на непрекъснати периодични отчети на реални измервани параметри на околната среда. Едновременно с това се предоставя възможност за визуализация на избрани параметри в реално време. Данните се записват непрекъснато, а съответните параметри се изчисляват без прекъсвания. В сървъра се надгражда и актуализира историческа база от данни, като едновременно се осигурява репликиране и защита на данните. Всички исторически стойности са налични за динамично адресиране през портала http://www.webnoise.eu. Всяка една изградена система в средата на WEBNOISE.EU предоставя на потребителите широк спектър от визуализационни възможности.

 

Повече информация може да намерите HERE

Category: WORK AND RESIDENTIAL
Building Acoustics
Сградна акустика Image

За да предотвратите проникването на шум в стая или да разберете степента, в която прониква, можете да оцените акустиката на сградата. Изграждането на акустика се фокусира върху предаването на звук през стени и входове, като например крачки от хора, които вървят отгоре или превозни средства, които шофират отдолу. За тях е необходимо да измерите звука както отвътре, така и отвън и да коригирате разликата за реверберация и фонов шум в приемната. С информация за шума, като честотно съдържание, смекчаването може да бъде ефективно насочено – например с изолация и екраниране.

Category: WORK AND RESIDENTIAL
SoundEar 2
SoundEar 2 Image

SoundEar II се използва в широк спектър от настройки за насърчаване на осведомеността за шума и намаляване на нивата на шума чрез визуализация:

 • Поликлиники
 • Училища: класни стаи, музикални стаи
 • Детски градини

 

Повече информация за продукта може да откриете HERE

Category: WORK AND RESIDENTIAL
B&K Type 2250-W Vibration Meter / Analyzer
Brüel & Kjaer 2250-W Анализатор за вибрационни измервания Image

Анализатора комбинира напреднали техники за анализ, работа с натискане и плъзгане и широкодинамичен обхват, за да се превърне в перфектен инструмент за измерване на вибрациите в определна точка на машината. Ускорението, скоростта и изместването са параметрите, които се отчитат при измерването на вибрации породени от машина, като те се използват за оценка на здравето на машината, когато тя е първоначално инсталирана, след поддръжка, ремонт или основен ремонт.

Най – често се използва за откриване и диагностициране на дефекти в ролките и лагери. С честотен анализ, базиран на бързата трансформация на Фурие (FFT), алгоритъмът е усъвършенстван инструмент за измерване и диагностика от шума и вибрациите на машините. Честотният „профил“ на a машината е нейният пръстов отпечатък, разкривайки източниците му на шум и вибрации и техните пътища до позицията на измерване.

Повече информация за анализатора може да намерите HERE

Category: WORK AND RESIDENTIAL
Instantel Minimate Pro4
Instantel Minimate Pro4 Image

Instantel Minimate Pro4

Информация за продукта:
свали PDF на английски език (0,1MB)

Category: WORK AND RESIDENTIAL
B&K 2250 L Sound Level Meter
Шумомер 2250 L Image

Ръчният анализатор тип 2250-L (2250 Light) е разработен специално за измерване на екологичен и работен шум, като същевременно се съобразява изцяло с всички национални и международни стандарти. Обширните потребителски проучвания са комбинирани с модерна технология, което прави този анализатор здрав, ефективен и практичен инструмент.

Тук можете да откриете повече информация за 2250-L

Category: WORK AND RESIDENTIAL
B&K 2250 Sound Level Meter
Шумомер 2250 Image

Шумомер тип 2250 е иновативен, ръчен анализатори от Brüel & Kjær. Лесният, безопасен и умен дизайн на анализатора и философията зад него се основават на обширни изследвания и дългогодишен опит. Шумомер 2250 е отличен с няколко награди за надежната си ергономичност и дизайн.

Category: WORK AND RESIDENTIAL
Шумомер 2255
Шумомер 2255 Image

За да помогне на тези, които се занимават с архитектурна и екологична акустика, експертите по звук и вибрации Hottinger Brüel & Kjær (HBK) проектираха HBK 2255 шумомер, който предоставя цялостно решение за измерване. HBK 2255 е идеален за всяка задача за измерване на звука , от измерване на емисиите на шум в околната среда до проверка на звукоизолационните характеристики между апартаментите.

С тегло само 400 грама, лекият шумомер има гумирано тяло за сигурно захващане и поставя контролите за измерване точно под палеца на потребителя. Има вградени Wi-Fi® и Bluetooth® и работи със специално създадени мобилни и компютърни приложения, осигурявайки изцяло ново ниво на ефективност и контрол. Може да работи и като самостоятелно устройство за измерване на звука без приложение.

HBK 2255 е част от ново решение за измерване на акустиката на сгради от HBK. Приложението Building Acoustics Partner предоставя пълна поддръжка на работния процес и безжично дистанционно управление за измервания на звукоизолация. Решението е завършено с HBK 2755 Smart Power Amplifier, който позволява безжично дистанционно управление на източника на звук в компактен, здрав и лек пакет.

Повече информация за продукта можете да намерите HERE.

Category: WORK AND RESIDENTIAL
INDUSTRIAL
B&K 2245 Sound Level Meter
Шумомер 2245 Image

Шумомер B&K 2245 с приложение за измерване на шум в околна среда е разработен за вашите специфични нужди. Прахо и водоустойчив IP55 , идеално пригоден както за използване навън така и за вътрешни условия. Характеристиките включват просто измерване на широк спектър от параметри, статистика и честотен анализ. След-обработката и отчитането също се правят по-бързо и по-лесно с интуитивни инструменти за редактиране на маркери и аудио възпроизвеждане. С новият шумомер B&K 2245 клас 1 вие притежавате всичко нужно и надеждно в един лесен за използване пакет. Особеното при този шумомер, е че работи безпроблемно и със специално създадени мобилни приложения, както и с вашия компютър, допринасяйки изцяло ново ниво на ефективност и контрол. Точното измерване, анализ и документиране на шума никога не е било толкова просто.

Category: INDUSTRIAL
SPECTRI Data Logger
СПЕКТРИ ДЕЙТА ЛОГЕР Image

Продуктът предоставя следните основни възможности:

 • Изчислителен 3/4G комуникационен логер със статус дисплей подаващ непрекъснати сурови измервателни данни към изнесения облачен сървър
 • Поддръжка на криптирани протоколи за обмен на данни между клиента и сървъра
 • Поддръжка на протоколи за комуникация между измервателните терминали и логъра
 • Специализиран софтуер за следене на показателите на околната среда и съхраняването на данните
 • Последваща математическа обработка на получените данни
 • Алгоритъм за следене непрекъсваемостта на потока на данни
 • При прекъсване на връзката данните се съхраняват и изпращат към сървъра при възстановяване на връзката
 • Система за самодиагностика и индикация при проблеми в работата на устройството и комуникацията между него и терминала или между него и сървъра
 • Дистанционна нотификация на потребители (e-mail,СМС)

 

You can find more information HERE 

Category: INDUSTRIAL
Stationary Terminal for Continuous Measurement
Стационарен терминал за непрекъснато измерване Image

Решението е базирано на най-висок клас измервателно оборудване на шум – акустичен анализатор тип Brüel & Kjær 2250/2250-L. Терминалът се използва за непрекъснат мониторинг на шум, а също и опционално на вибрации и допълнителни параметри на околната среда (при дейности по време на строителство, транспортна, градска и/или промишлена активност).

Решението за мониторинг на параметри на околната среда се състои от (i) Пълна хардуер- на окомплектация – защитена от външни влия- ния терминална кутия, вграден акустичен анализатор Клас 1 (тип Brüel & Kjær 2250/2250-L), измервателен микрофон за постоянни измервания на открито (тип Brüel & Kjær 4952), интелигентно захранване, изчислителен и архивиращ модул (тип “Spectri data logger”), комуникационно стъпало с опции за LAN/WiFi/3G, опционен GPS модул, както и (ii) Софтуерна измервателна платформа, комуникираща с облачната СПЕКТРИ система за изобразяване, архивиране и динамично адресиране на основни показатели и параметри на мониторинга (Вж. http://www.webnoise.eu/).

 

Повече информация за продукта може да откриете HERE

Category: INDUSTRIAL
B&K PULSE
Bruel & Kjaer PULSE Image

PULSE е универсална система за анализ на звук и вибрации. Това е платформата за редица компютърни решения за измерване от Bruel & Kjaer. Система PULSE се състои от компютър с LAN интерфейс, PULSE софтуер, операционна система Microsoft Windows, Microsoft Office и хардуер за събиране на данни. До 10 предни края могат да бъдат комбинирани в една измервателна система с повече от 300 входни канала

Category: INDUSTRIAL
B&K Vibro VCM-3
Brüel & Kjær Vibro VCM-3 Image

VCM-3 е проектиран да увеличи продължителността на работа и да намали общите разходи за жизнения цикъл на помпи, вентилатори, двигатели, скоростни кутии и много други видове машини, като същевременно повишава тяхната надеждност.

Category: INDUSTRIAL
SoundEar software
SoundEar софтуер Image
Category: INDUSTRIAL
B&K Vibro - VIBROCONTROL 18xx
Brüel & Kjaer Vibro - VIBROCONTROL 18xx Image

Модулите за виброконтрол VIBROCONTROL серия 18хх предоставят ефективна защита на машината за повечето ротационни машини с едно от двете:

– търкалящи лагери
VIBROCONTROL 1850: Следи състоянието на вибрациите посредством измерване на лагерен носач (използвайки сензори за виброускорение IEPE / CCS);

VIBROCONTROL 1860: Следи състоянието на вибрациите посредством измерване на лагерния носач (използвайки сензори за виброскорост)

and

– плъзгащи лагери
VIBROCONTROL 1870: Следи вибрациите на аксиалната позиция и относителните вибрации на вала (използвайки сензори за преместване)

Тези мониторингови модули осигуряват до 4 входни канала за вибрации в реално време, плюс 1 канал процесни параметри и 1 входен канал за тахо / скорост на въртене (rpm). Те ни предоставят модулна концепция за връзка и дистанционно свързване.

В допълнение към надеждната защита на машината, компактните модули VIBROCONTROL серия 18хх предлагат мониторинг на състоянието и възможност за диагностика. Данните от скаларната вибрация и процесите могат да се съхраняват и постоянно визуализират като тренд. Допълнително се записват и суровите времеви сигнали. Записаните сурови сигнали мога да бъдат обработени използвайки FFT анализ и да бъдат получени честотни спектри.

Основни характеристики на VIBROCONTROL серия 18хх:

До четири вибрационни канала
Допълнителни два канала за процес и тахо / скорост на въртене
Четири изхода, които могат да се конфигурират като релета и/или аналогови изходи
Комуникация чрез LAN, USB, RS-485, OPC UA, Modbus TCP / RTU протокол
Записване на времевата форма на сигнала и съхранение на данните на компютър / сървър
Потребителски избираеми честотни диапазони
Софтуер, осигуряващ широк набор от функции за анализ и диагностика на вибрации

Category: INDUSTRIAL
LDS V8750
LDS V8750 Image

HBK’s LDS V8750 shaker + XPAK shaker system has been specifically designed to meet the demanding specifications for shock testing in standard configurations. The medium-force, air-cooled shaker system reduces overall costs while ensuring a reliable and futureproof system. The Inductive Centering System enables accurate guiding of the built-in armature with minimal maintenance and uninterrupted operation.

Uninterrupted operation is also guaranteed through the new remote services to aid predictive maintenance and fault detection. This can be achieved by the user or with assistance from HBK’s service team. Additionally, the COOL and QUIET modes of the XPAK amplifier enable the user to reduce the acoustic noise and energy consumption, while simultaneously lowering the cost of ownership and reducing carbon footprint.

Повече информация за V8750 на HBK е достъпна на уебсайта на компанията.

Научете повече за функциите в това интервю от HBK.

Category: INDUSTRIAL
SoundEar 3
SoundEar 3 Image

SoundEar 3 е най-добрият в гамата от предупредителни знаци за шум, добавяйки много полезни функции към предлаганите в SoundEar II. Тази версия на SoundEar е идеална за извършване на дългосрочни проверки на шума, но също така дава незабавно и ясно предупреждение за високи нива на шум.

Режими на работа
SoundEar 3 може да се настрои да има различни тригери за ниво на звука и дисплеи (светещи или мигащи) в зависимост от времето на деня. Например, шумът в болница често е по-важен през нощта, но мигащата светлина не е толкова желателна. Знакът може да се настрои да свети с по-ниско ниво на звука през нощта и да не мига. Можете дори да го настроите да показва само централната червена светлина през нощта и да остави зелената и жълтата изключени.

Можете да свържете SoundEar 3 към компютър и да използвате софтуера, който е включен, за да го конфигурирате. Ако имате няколко шумови признака за конфигуриране, тогава софтуерът може да запише настройките на памет. Когато включите стика към всеки знак, той автоматично ще го конфигурира.

Външен микрофон
SoundEar 3 се доставя с включен микрофон. Той се свързва в долната част на знака и остава извън полезрението и опасността. Въпреки това, ако трябва да монтирате микрофона далеч от табелата, можете да използвате удължителен кабел за микрофон, който трябва да се поръча отделно, код за поръчка SE3EXT.

Регистриране на данни и софтуер
SoundEar 3 има голяма вътрешна памет, която съхранява нивото на звука всяка минута. Когато се изтегли на компютър, това дава подробна графика на шума през целия ден. Стандартната памет е най-лесният начин за прехвърляне на измерванията на шума от SoundEar към компютър.

Изходи и системна интеграция
SoundEar 3 може да извежда нивото на звука в две различни форми, което го прави подходящ за интегриране с други системи за наблюдение и контрол. С помощта на предоставения софтуер можете да конфигурирате изходите да бъдат или DC 0 до 10 V, или токова верига 4-20 mA. Налични са два изхода, които могат да бъдат настроени на различни шумови параметри.

Повече информация за продукта може да откриете HERE

Category: INDUSTRIAL
VIBROSTORE 100/100E
VIBROSTORE 100/100E Image

Are you in charge of dozens of machines that are not monitored? Maybe because an online monitoring system would be too costly to install for all of them? Or because most portable devices are not a good fit either? Most of them are too heavy to carry around or require well-trained personnel to handle.

Don’t take the risk of a sudden outage, even with your less critical machines. There is a way to monitor and trend the vibration levels of your machines that fits in your pocket!

VIBROSTORE 100/100E (also known as VST-100/VST-100E) is the latest B&K Vibro handheld machine condition monitoring device. It measures vibration levels and bearing wear at the push of a button. Even an ATEX compliant version is available – VST-100E – for use in explosive environments. The VST-100 is for standard applications. Download the readings to the accompanying Report & Route Manager software for reporting, further analysis and trending. No developing fault will go undetected any longer. VIBROSTORE 100/100E is a must-have addition to any online monitoring system as part of your predictive maintenance strategy!

Повече информация за продукта можете да намерите HERE

Category: INDUSTRIAL
BK Connect акустична камера
BK Connect акустична камера Image

Акустичната камера BK Connect работи със софтуера BK Connect, позволяващ лесно локализиране и картографиране на източника на шум в реално време. Вижте преходни звукови източници на място или запишете и запазете видео за последващ анализ на неподвижни и движещи се обекти.

Този пълен комплект използва ръчен микрофонен масив за идентифициране на източници на звук чрез създаване на шумови карти в реално време – в широк честотен диапазон. Преносимият масив обикновено е снабден с таблетен компютър, който ви показва звуковата карта в реално време на зоната, към която сочите. Работата изисква минимално обучение и потребителят може бързо да локализира източници на шум, да прави екранни снимки и да записва видео на интересни събития и проблемни области за допълнителен анализ след това. Незабавното възпроизвеждане ви позволява да проверите дали записвате данните правилно, докато коригирате всички необходими настройки, като честотен диапазон.

УПОТРЕБА
Основни измервания на масива
Местоположение на източника на шум на продукта и отстраняване на неизправности
Откриване и документиране на бръмчене, скърцане и тракане (BSR) в кабините на превозните средства
Високочестотно акустично откриване на течове
Научноизследователска и развойна дейност, осигуряване на качеството и отстраняване на проблеми за широк спектър от индустрии, като например:

 • Пластмаси и каучук
 • ОВК
 • Медицински устройства
 • Бели стоки

Работейки в реално време, акустичната камера е идеална за картографиране на движещи се обекти и преходни събития. Можете да ходите и да предавате поточно видео с помощта на ръчен масив или да монтирате масив на статив за стационарни измервания. Акустичната камера може да измерва в широк честотен диапазон, тъй като използва технологии както за формиране на акустичен лъч, така и за статистически оптимизирана холография в близко поле (SONAH). близкото или далечното акустично поле, използвайки както акустично формиране на лъч, така и холография. Той е сравнително малък, което го прави идеален за затворени пространства. Вградена видеокамера подава изображения на живо към дисплея в реално време и функциите за запис. Комплектът включва захранван с батерии LAN-XI преден край за събиране на данни, осигуряващ до 4 часа живот на батерията, и се предлага в устойчив на атмосферни влияния калъф за носене.

ВЪЗМОЖНОСТИ
Измерва в широк честотен диапазон с помощта на формиране на лъч и SONAH
Показва карти на шума, насложени върху видео или картина
Спектрограма за лесно локализиране на кратки акустични събития
Започва да работи за под 20 секунди
Измервайте и записвайте аудио и видео за звуково събитие
Опциите на дисплея включват графики на звуково налягане, интензитет на звука и звукова мощност
Режим на дистанционно управление през таблетно устройство
Правете екранни снимки с помощта на функционалността на таблет и ги запазвайте, споделяйте и харесвайте във Facebook
Правете, запазвайте и преглеждайте записи с помощта на PULSE Reflex Array Analysis на компютър

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Анализирайте записите с BK Connect Array Analysis
Приложения за последваща обработка на местоположението на източника на шум

ИЗИСКВАНИЯ
Тип 8400 BK Connect Data Viewer
Тип 8401 BK Connect Хардуерна настройка
Тип 8401-A BK Connect Хардуерна настройка (разширена)
Тип 8430 BK Connect Array Analysis

Повече информация за продукта можете да намерите HERE.

Category: INDUSTRIAL
Вибромер CV:31A Revo
Вибромер CV:31A Revo Image

Уредът за измерване на вибрации CV:31A Revo осигурява лесен и удобен начин за измерване, анализиране и оценка на данните за вибрациите в съответствие със стандарти като ISO 5349 и Европейска директива 2002/44/EC.
С възможност за измерване на четири канала едновременно, CV:31A отговаря на изискванията на ISO 8041:2005 и е идеален за оценка на излагането на вибрации ръка-рамо и цялото тяло. Инструментът може да се използва за измерване на вибрации на цялото тяло по ISO 2631, както и на вибрации на пътнически и търговски кораби по ISO 6954. В допълнение към измерването на вибрации за излагане на хора, CV:31A може също да измерва три канала на FFT данни, които могат да се използват за анализ на вибрациите в машини, превозни средства и други вибриращи конструкции.
CV:31A обикновено се доставя като част от пълен комплект за измерване, CK:31HA, който включва аксесоарите, необходими за извършване на измервания на вибрации ръка-рамо, включително стойки за дръжка за триосния акселерометър.
Предлага се набор от аксесоари, включително KD:103 триаксиален акселерометър за цялото тяло, позволяващ CV:31A да се използва в широк спектър от допълнителни приложения.

Category: INDUSTRIAL
VA5 Pro ръчен, 4-канален анализатор на вибрации на машини от ADASH
VA5 Pro ръчен, 4-канален анализатор на вибрации на машини от ADASH Image

Разгледайте най-мощния анализатор на вибрации на пазара!

Използвайте инструментa за множество задачи, за да анализирате вашите машини. VA5 Pro включва балансьор, термовизионна камера, ултразвук, ударен тест, ODS, MCSA и още много фунционалности. FFT с до 3 276 800 линии, 90 kHz честотен обхват, запис на необразен сигнал, габеризи, FRF, Smax, орбити, централна линия, кепстър и др.

Насладете се на голям тъчскрийн екран, за да анализирате машините си на място. Измервайте 4 канала на вибрационни сигнали и 4 канала на процесови стойности (температура, налягане и т.н.) заедно със скорост едновременно.

Уредът е пригоден за триаксиален сензор, баланс, октавен анализ, бъмп тест, ODS, MCSA… И всичко това на изключително конкурентна цена!

Проспекта на VA5 Pro можете да намерите преведен на български език тук.

 

 

Category: INDUSTRIAL
ADASH Vibrio М - вибромер, вибро-аналаизатор и колектор на вибро-данни
ADASH Vibrio М - вибромер, вибро-аналаизатор и колектор на вибро-данни Image

Инструментът A4900 – Vibrio M ви позволява да извършвате всички основни вибродиагностични измервания, като състояние на лагера, идентифициране на механични повреди и оценка на смазването.

A4900 – Vibrio M е оборудван с памет за съхранение на данни. Паметта за данни ви позволява да извършвате измервания извън маршрута и маршрута. Професионалният софтуер DDS за Vibrio M може да бъде изтеглен безплатно от сайта на Adash. Включена е нашата експертна система за автоматично откриване на неизправности на машината.

Тук можете да видите Vibrio M в действие:

За повече информация и ценова оферта, contact us!

Category: INDUSTRIAL
Building Acoustics
Сградна акустика Image

За да предотвратите проникването на шум в стая или да разберете степента, в която прониква, можете да оцените акустиката на сградата. Изграждането на акустика се фокусира върху предаването на звук през стени и входове, като например крачки от хора, които вървят отгоре или превозни средства, които шофират отдолу. За тях е необходимо да измерите звука както отвътре, така и отвън и да коригирате разликата за реверберация и фонов шум в приемната. С информация за шума, като честотно съдържание, смекчаването може да бъде ефективно насочено – например с изолация и екраниране.

Category: INDUSTRIAL
SoundEar XL
SoundEar XL Image

SoundEar®3 е визуално базиран продукт, предназначен да предостави на потребителя изчерпателен преглед на шумовите условия в тяхното обкръжение. SoundEar®3 визуализира шума и ви предупреждава, когато шумът стане твърде силен. Той е идеален инструмент за помогнете да наблюдавате и картографирате вашата шумова среда.

Повече информация за продукта можете да откриете HERE

Category: INDUSTRIAL
B&K 2250 Sound Level Meter
Шумомер 2250 Image

Видовете 2250 е иновативен, ръчен анализатори от Brüel & Kjær. Лесният, безопасен и умен дизайн на анализатора и философията се основава на обширни изследвания. Шумомер 2250 е отличен с няколко награди за надежната си ергономичност и дизайн.

Category: INDUSTRIAL
B&K 2250 L Sound Level Meter
Шумомер 2250 L Image

Ръчен анализатор тип 2250-L (2250 Light) е разработен специално за измерване на екологичен и работен шум, като същевременно се съобразява изцяло с всички национални и международни стандарти. Обширните потребителски проучвания са сдвоени с модерни технологии технология, която да направи този анализатор здрав, ефективен и практичен инструмент за тези приложения.

Тук можете да откриете повече информация за 2250-L

Category: INDUSTRIAL
VST-100/VST-100E вибромери за индустриални приложения на Brüel & Kjær Vibro
VST-100/VST-100E вибромери за индустриални приложения на Brüel & Kjær Vibro Image

Are you in charge of dozens of machines that are not monitored? Maybe because an online monitoring system would be too costly to install for all of them? Or because most portable devices are not a good fit either? Most of them are too heavy to carry around or require well-trained personnel to handle.

Don’t take the risk of a sudden outage, even with your less critical machines. There is a way to monitor and trend the vibration levels of your machines that fits in your pocket!

VIBROSTORE 100/100E (also known as VST-100/VST-100E) is the latest B&K Vibro handheld machine condition monitoring device. It measures vibration levels and bearing wear at the push of a button. Even an ATEX compliant version is available – VST-100E – for use in explosive environments. The VST-100 is for standard applications. Download the readings to the accompanying Report & Route Manager software for reporting, further analysis and trending. No developing fault will go undetected any longer. VIBROSTORE 100/100E is a must-have addition to any online monitoring system as part of your predictive maintenance strategy!

You can find more information HERE

Category: INDUSTRIAL
B&K Vibro - VIBROCONTROL 1500
Brüel & Kjaer Vibro - VIBROCONTROL 1500 Image

Това мощно и евтино решение дава възможност за измерване и наблюдение на:

 • Вибрации от корпуса
 • Състояние на лагери
 • Температура

едновременно на 2 лагера на вашата машина. Сензорът за ускорение AS-062 / T1 интегрира температурен сензор в корпуса, освен елементите, необходими за измерване на вибрациите. С монтирането на сензора всички три измерени променливи се придобиват едновременно и скъпите допълнителни компоненти и разходите за окабеляване са ненужни.

You can find more information HERE

Category: INDUSTRIAL
Accelerometers - CTC
Акселерометри - CTC Image

Connection Technology Center, Inc. – CTC – предлага най-голямото разнообразие от висококачествени акселерометри, кабели и сензори за вибрационни сензори за промишлена употреба в приложения за мониторинг на състоянието и предвиждащи поддръжка. Това е водещо в индустрията продуктово портфолио, поддържано от безусловна доживотна гаранция на всички CTC Industrial акселерометри и анализ на вибрациите.

Повече информация за акселерометрите може да намерите HERE

Category: INDUSTRIAL
SETPOINT
SETPOINT Image

SETPOINT®. Иновативна нова серия продукти и услуги за мониторинг на защитата и състоянието на машината, която осигурява цялостно съответствие на API 670, новаторски технологии и повече от 400 години комбиниран опит. Разгледайте нашия микросайт, за да разберете защо SETPOINT® системата на B&K Vibro е правилният избор за вашите нужди за защита на машините и мониторинг на състоянието.

Информация за продукта:
свали PDF на английски език 

Category: INDUSTRIAL
Instantel Minimate Pro
Instantel Minimate Pro Image

Instantel Minimate Pro

Насладете се на уникален набор от усъвършенствани възможности за наблюдение, когато става въпрос за запис на вибрации, ниво на звук/шум или свръхналягане на въздуха. Проектиран да издържа на най-екстремните условия, Minimate Pro може да се справи с всичко, с което можете да го натоварите. Minimate Pro разполага със здрав корпус от лят алуминий с водоустойчив рейтинг IP67, което го прави лесен за наблюдение при мокри условия.

За тези предизвикателни приложения, като например тунелиране, Minimate Pro включва EMI екраниране и вградени филтри за шум и анти-алиасинг за намаляване на шума и електрическите смущения.

Minimate Pro ви позволява никога да не пропускате събитие с нулево мъртво време. Насладете се на до 10 дни непрекъснато наблюдение с предоставената вътрешна батерия и 64 MB памет, която може да съхранява до 8000 събития, с възможност за надграждане до 32 000 събития с разширената опция за памет от 240 MB.

Minimate Pro също може да се похвали с разширени функции за запис и отчитане. Арсенал от усъвършенствани сензори подобрява възможностите за наблюдение, записвайки до 65 536 проби в секунда на всички канали.

Конфигурирайте базовия модул според един от следните индустриални стандарти: Международно дружество на инженерите по експлозиви (ISEE-2017) или Deutsches Institut für Normung (DIN 45669-1).

Информация за продукта:
свали PDF на английски език (0,1MB)

Category: INDUSTRIAL
B&K Type 2250-W Vibration Meter / Analyzer
Brüel & Kjaer 2250-W Анализатор за вибрационни измервания Image

Анализатора комбинира напреднали техники за анализ, работа с натискане и плъзгане и широка динамика обхват, за да се превърне в перфектен инструмент за измерване на вибрациите в определна точка на машината. Ускорението, скоростта и изместването са параметрите, които се отчитат при измерването на вибрации породени от машина, като те се използват за оценка на здравето на машината, когато тя е първоначално инсталирана, след поддръжка, ремонт или основен ремонт. Най – често се използва за откриване и диагностициране на дефекти в ролките и лагерите. Честотен анализ, базиран на бързата трансформация на Фурие (FFT), алгоритъмът е усъвършенстван инструмент за измерване и диагностика от шума и вибрациите на машините. Честотният „профил“ на a машината е нейният пръстов отпечатък, разкривайки източниците му на шум и вибрации и техните пътища до позицията на измерване.

Повече информация за анализатора може да намерите HERE

Category: INDUSTRIAL
LDS LOW FORCE SHAKER
LDS LOW FORCE SHAKER Image

Проектиран за симулирането на вибрационни среди в контролирана среда, LDS® V721 се използва в научноизследователската и развойна дейност и осигуряването на качеството в автомобилния, аерокосмическия и отбранителния сектор и потребителската електроника, където продуктите трябва да бъдат изложени на реални условия, като същевременно  да гарантират надеждност в процеса на изпитване.

Повече информация за продукта може да откриете HERE

Category: INDUSTRIAL
LDS Power Amplifiers
LDS Усилватели Image

Подобно на LDS® DPA-K гамата, тези усилватели на комутационната мощност (или в режим на превключване) са проектирани да захранват нашите системи за изпитване на вибрации със средна сила. Те имат клас-D клас, предлагащи максимална мощност с минимална загуба на енергия и по този начин по-ниски текущи разходи. Съвместими с шейкъри (вибростенди) от други производители, LDS® SPA K усилвателите са модулни и мащабируеми, което ви позволява лесно и икономично да увеличите мощностния си капацитет, за да задоволите бъдещите нужди, без да се налага да подменяте цялото устройство. Този модулен подход също така гарантира, че мощността продължава да се подава към системата на шейкъра (вибростенда), дори ако модулът се повреди, което позволява работа с по-ниска сила, докато модулът бъде сменен.

Повече информация за този продукт може да откриете HERE

Category: INDUSTRIAL
LDS HIGH FORCE SHAKER
LDS HIGH FORCE SHAKER Image

LDS® V9 е предпочитаният избор в авиационната, аерокосмическата и отбранителната, автомобилната и опаковъчната промишленост, където строгите стандарти и срокове изискват агресивни и енергични тестове. Проектиран за разширени вибрационни изпитвания, този универсален шейкър е способен да придава високи синусоиди и случайни сили за дълги, непрекъснати периоди. Подходящ е и за нискочестотни и ударни пулсови тестове.

Електродинамичен шейкър с водно охлаждане за изпитвания с висока силa продължителни вибрации на големи изделия, като ракетни и сателитни компоненти, вятърни турбини и автомобилни двигатели. Той може да поддържа натоварвания до 1800 кг (3970 фунта) и да осигурява максимални сили от 105 kN (23 605 lbf).

Повече информация за продукта може да откриете HERE

Category: INDUSTRIAL
LDS MEDIUM FORCE SHAKER
LDS MEDIUM FORCE SHAKER Image

Разработен в отговор на непрекъснато нарастващите нужди на нашите клиенти, LDS® V875LS може да достигне достатъчно максимално изместване или удар, като същевременно предоставя щедра сила и скорост. Този шейкър се използва широко в научноизследователската и развойна дейност и производството от автомобилната, аерокосмическата и отбранителната промишленост, потребителската електроника и транспортната и опаковъчната промишленост. Подходящ е за високо-шокови тестове, общ скрининг, квалификация на продукти и тестване на пакети.

Повече информация за този продукт може да намерите HERE

Category: INDUSTRIAL
SoundEar 2
SoundEar 2 Image

SoundEar II се използва в широк спектър от настройки за насърчаване на осведомеността за шума и намаляване на нивата на шума чрез визуализация:

 • Поликлиники
 • Училища: класни стаи, музикални стаи
 • Детски градини

 

Повече информация за продукта може да откриете HERE

Category: INDUSTRIAL
Софтуер за анализ на вибрации DDS (Digital Diagnostic System) от ADASH
Софтуер за анализ на вибрации DDS (Digital Diagnostic System) от ADASH Image

Софтуерът DDS ви позволява да правите задълбочен анализ на вашите данни за вибрации. Играйте с общи стойности, FFT, времеви вълни, орбити и много други. Използвайте различни курсори, мащабиране, опции за показване. Включете честотите на грешките на лагерите от базата данни с над 30 000 лагера или дефинирайте своя лагер. Запознайте се с експертната система Adash FASIT и използвайте нашите специални функции за анализ, за да улесните работата си.

Създайте схема на вашия машинен парк, определете точките на измерване на конкретни машини и настройте подходящите типове измервания, които искате да предприемете.

Правете редовно измервания на вашия маршрут, изпращайте новите данни в DDS и следвайте тенденциите. Настройте границите на алармата и вибрациите за опасност и използвайте цветовете, за да бъдете уведомени в случай на промяна.

Съкратеното ръководтсво за DDS преведено на български език можете да намерите тук.

За повече информация и ценова оферта, contact us!

Category: INDUSTRIAL
CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
B&K 2250 Sound Level Meter
Шумомер 2250 Image

Видовете 2250 е иновативен, ръчен анализатори от Brüel & Kjær. Лесният, безопасен и умен дизайн на анализатора и философията се основава на обширни изследвания. Шумомер 2250 е отличен с няколко награди за надежната си ергономичност и дизайн.

Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
B&K 2250 L Sound Level Meter
Шумомер 2250 L Image

Ръчен анализатор тип 2250-L (2250 Light) е разработен специално за измерване на екологичен и работен шум, като същевременно се съобразява изцяло с всички национални и международни стандарти. Обширните потребителски проучвания са сдвоени с модерни технологии технология, която да направи този анализатор здрав, ефективен и практичен инструмент за тези приложения.

Тук можете да откриете повече информация за 2250-L

Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
B&K PULSE
Bruel & Kjaer PULSE Image

PULSE е универсална система за анализ на звук и вибрации. Това е платформата за редица компютърни решения за измерване от Bruel & Kjaer. Система PULSE се състои от компютър с LAN интерфейс, PULSE софтуер, операционна система Microsoft Windows, Microsoft Office и хардуер за събиране на данни. До 10 предни края могат да бъдат комбинирани в една измервателна система с повече от 300 входни канала

Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Building Acoustics
Сградна акустика Image

За да предотвратите проникването на шум в стая или да разберете степента, в която прониква, можете да оцените акустиката на сградата. Изграждането на акустика се фокусира върху предаването на звук през стени и входове, като например крачки от хора, които вървят отгоре или превозни средства, които шофират отдолу. За тях е необходимо да измерите звука както отвътре, така и отвън и да коригирате разликата за реверберация и фонов шум в приемната. С информация за шума, като честотно съдържание, смекчаването може да бъде ефективно насочено – например с изолация и екраниране.

Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Sound Power
Звукова мощност Image

Нивата на шума от продукта стават все по-важни за купувачите на инструменти, уреди, машини и друго оборудване. Купувачите се стремят да гарантират по-ниска експозиция на шум както за потребители, така и за странични лица. За да се насърчи по-ниският шум от продукти, разпоредби като Директива 2010/30 / ЕС на ЕС изискват продуктите да показват ясно своите нива на звукова мощност. Това предоставя отворена информация, която улеснява избора на потребителя и насърчава конкуренцията при по-ниски нива на звука.

Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
VIBROSTORE 100/100E - copy
VIBROSTORE 100/100E - copy Image

Are you in charge of dozens of machines that are not monitored? Maybe because an online monitoring system would be too costly to install for all of them? Or because most portable devices are not a good fit either? Most of them are too heavy to carry around or require well-trained personnel to handle.

Don’t take the risk of a sudden outage, even with your less critical machines. There is a way to monitor and trend the vibration levels of your machines that fits in your pocket!

VIBROSTORE 100/100E (also known as VST-100/VST-100E) is the latest B&K Vibro handheld machine condition monitoring device. It measures vibration levels and bearing wear at the push of a button. Even an ATEX compliant version is available – VST-100E – for use in explosive environments. The VST-100 is for standard applications. Download the readings to the accompanying Report & Route Manager software for reporting, further analysis and trending. No developing fault will go undetected any longer. VIBROSTORE 100/100E is a must-have addition to any online monitoring system as part of your predictive maintenance strategy!

Повече информация за продукта можете да намерите HERE

Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
LDS® V780 шейкър
LDS® V780 шейкър Image

Проектиран да възпроизвежда полеви вибрационни среди по контролиран начин, LDS® V780 е идеален за тестове, при които артикулите трябва да бъдат подложени на реални условия, като същевременно се поддържат стандартите за безопасност и надеждност, установени в лабораториите. Използва се широко в научноизследователска и развойна дейност и осигуряване на качество от автомобилната, космическата и отбранителната промишленост и индустрията за потребителска електроника.

 

УПОТРЕБА

 • Тестване на автомобилни компоненти, като задвижки на въздушни възглавници и механизми на предпазни колани
 • Тестване на аерокосмически компоненти, включително тестове на апаратура на самолети
 • Тестване на електронни възли и възли
 • Изпитвания на структурна динамика и модален анализ
 • Тестване на вибрации при различни условия на околната среда
 • Вътрешни съоръжения за тестване и калибриране

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Най-мощният шейкър в нашата гама с ниска сила, V780 също така е способен да постига високи ускорения, докато работи в широка честотна лента – комбинация, която го прави универсален и икономичен избор за редица сценарии за тестване, като квалификация на продукта, качество осигуряване, диагностика на машини и калибриране на инструменти.

V780 е подходящ за изпитване на вибрации и механични удари, използвайки синусоидални, произволни или преходни възбуждания. Може да достави синусовидни и произволни сили съответно до 5,12 kN (1150 lbf) и 4,23 kN (950 lbf); и разполага с използваем честотен диапазон от DC до 4000 Hz. Шейкърът е оборудван с вградена пневматична опорна система, която му позволява да поеме полезни товари до 100 kg (220 lb) с пълно относително изместване.

За подобрени показатели за ускорение и скорост, арматурата включва лека, здрава магнезиева шейкър маса, както и уникален механизъм за окачване, който осигурява напречна аксиална твърдост и подобрява страничните и ротационните ограничения.

Стандартно този шейкър се предлага монтиран на здрава опора и може да бъде заключен във вертикално или хоризонтално положение за работа по всяка ос. Самата опора се поддържа от четири въздушно-изолиращи стойки, за да изолира пода от вибрациите, генерирани от вибратора.

Освен това са налични редица опционални и адаптивни функции, за да приспособите шейкърите V780 към вашите специфични нужди.

Повече информация за продукта можете да намерите HERE.

Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
BK Connect акустична камера - copy
BK Connect акустична камера - copy Image

Акустичната камера BK Connect работи със софтуера BK Connect, позволяващ лесно локализиране и картографиране на източника на шум в реално време. Вижте преходни звукови източници на място или запишете и запазете видео за последващ анализ на неподвижни и движещи се обекти.

Този пълен комплект използва ръчен микрофонен масив за идентифициране на източници на звук чрез създаване на шумови карти в реално време – в широк честотен диапазон. Преносимият масив обикновено е снабден с таблетен компютър, който ви показва звуковата карта в реално време на зоната, към която сочите. Работата изисква минимално обучение и потребителят може бързо да локализира източници на шум, да прави екранни снимки и да записва видео на интересни събития и проблемни области за допълнителен анализ след това. Незабавното възпроизвеждане ви позволява да проверите дали записвате данните правилно, докато коригирате всички необходими настройки, като честотен диапазон.

УПОТРЕБА
Основни измервания на масива
Местоположение на източника на шум на продукта и отстраняване на неизправности
Откриване и документиране на бръмчене, скърцане и тракане (BSR) в кабините на превозните средства
Високочестотно акустично откриване на течове
Научноизследователска и развойна дейност, осигуряване на качеството и отстраняване на проблеми за широк спектър от индустрии, като например:

 • Пластмаси и каучук
 • ОВК
 • Медицински устройства
 • Бели стоки

Работейки в реално време, акустичната камера е идеална за картографиране на движещи се обекти и преходни събития. Можете да ходите и да предавате поточно видео с помощта на ръчен масив или да монтирате масив на статив за стационарни измервания. Акустичната камера може да измерва в широк честотен диапазон, тъй като използва технологии както за формиране на акустичен лъч, така и за статистически оптимизирана холография в близко поле (SONAH). близкото или далечното акустично поле, използвайки както акустично формиране на лъч, така и холография. Той е сравнително малък, което го прави идеален за затворени пространства. Вградена видеокамера подава изображения на живо към дисплея в реално време и функциите за запис. Комплектът включва захранван с батерии LAN-XI преден край за събиране на данни, осигуряващ до 4 часа живот на батерията, и се предлага в устойчив на атмосферни влияния калъф за носене.

ВЪЗМОЖНОСТИ
Измерва в широк честотен диапазон с помощта на формиране на лъч и SONAH
Показва карти на шума, насложени върху видео или картина
Спектрограма за лесно локализиране на кратки акустични събития
Започва да работи за под 20 секунди
Измервайте и записвайте аудио и видео за звуково събитие
Опциите на дисплея включват графики на звуково налягане, интензитет на звука и звукова мощност
Режим на дистанционно управление през таблетно устройство
Правете екранни снимки с помощта на функционалността на таблет и ги запазвайте, споделяйте и харесвайте във Facebook
Правете, запазвайте и преглеждайте записи с помощта на PULSE Reflex Array Analysis на компютър

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Анализирайте записите с BK Connect Array Analysis
Приложения за последваща обработка на местоположението на източника на шум

ИЗИСКВАНИЯ
Тип 8400 BK Connect Data Viewer
Тип 8401 BK Connect Хардуерна настройка
Тип 8401-A BK Connect Хардуерна настройка (разширена)
Тип 8430 BK Connect Array Analysis

Повече информация за продукта можете да намерите HERE.

Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
ENVIRONMENT
EMU - Environmental Monitoring Unit
EMU - Единица за мониторинг на околната среда Image

The EMU Environment Monitoring Unit is ideal for anyone who needs to continuously monitor multiple environmental parameters.

Единицата за наблюдение на околната среда EMU е идеална за всеки, който трябва непрекъснато да следи множество параметри на околната среда. Покривайки измерванията на шума, времето, вибрациите на земята и свръхналягането в едно и също устройство, потребителите могат да демонстрират спазването на експлоатационните ограничения, да управляват дейности за поддържане на съответствие и да събират данни за дълги периоди, за да информират планирането и управлението на външни заинтересовани страни. ИПС предоставя най-висококачествените данни за прецизно измерване, съвместими с най-широкия спектър от приложимото законодателство. Проектиран да работи самостоятелно или заедно с други сензори като част от услугата, управлявана от Sentinel или ANOMS, той може да бъде използван като постоянен монитор или лесно преместващ се преносим монитор. Всяка единица се предлага в комплект със сензори, анализатор, съхранение, батерия и клетъчна Wi-Fi комуникация в здрав водо- и прахоустойчив корпус, така че не е необходимо да купувате, свързвате или управлявате нещо друго, за да продължите – просто разопаковайте, свържете сензорите, включете и започнете да получавате данни.

 

You can find more information HERE

Category: ENVIRONMENT
SoundEar 3
SoundEar 3 Image

SoundEar 3 е най-добрият в гамата от предупредителни знаци за шум, добавяйки много полезни функции към предлаганите в SoundEar II. Тази версия на SoundEar е идеална за извършване на дългосрочни проверки на шума, но също така дава незабавно и ясно предупреждение за високи нива на шум.

Режими на работа
SoundEar 3 може да се настрои да има различни тригери за ниво на звука и дисплеи (светещи или мигащи) в зависимост от времето на деня. Например, шумът в болница често е по-важен през нощта, но мигащата светлина не е толкова желателна. Знакът може да се настрои да свети с по-ниско ниво на звука през нощта и да не мига. Можете дори да го настроите да показва само централната червена светлина през нощта и да остави зелената и жълтата изключени.

Можете да свържете SoundEar 3 към компютър и да използвате софтуера, който е включен, за да го конфигурирате. Ако имате няколко шумови признака за конфигуриране, тогава софтуерът може да запише настройките на памет. Когато включите стика към всеки знак, той автоматично ще го конфигурира.

Външен микрофон
SoundEar 3 се доставя с включен микрофон. Той се свързва в долната част на знака и остава извън полезрението и опасността. Въпреки това, ако трябва да монтирате микрофона далеч от табелата, можете да използвате удължителен кабел за микрофон, който трябва да се поръча отделно, код за поръчка SE3EXT.

Регистриране на данни и софтуер
SoundEar 3 има голяма вътрешна памет, която съхранява нивото на звука всяка минута. Когато се изтегли на компютър, това дава подробна графика на шума през целия ден. Стандартната памет е най-лесният начин за прехвърляне на измерванията на шума от SoundEar към компютър.

Изходи и системна интеграция
SoundEar 3 може да извежда нивото на звука в две различни форми, което го прави подходящ за интегриране с други системи за наблюдение и контрол. С помощта на предоставения софтуер можете да конфигурирате изходите да бъдат или DC 0 до 10 V, или токова верига 4-20 mA. Налични са два изхода, които могат да бъдат настроени на различни шумови параметри.

Повече информация за продукта може да откриете HERE

Category: ENVIRONMENT
SoundEar XL
SoundEar XL Image

SoundEar®3 е визуално базиран продукт, предназначен да предостави на потребителя изчерпателен преглед на шумовите условия в тяхното обкръжение. SoundEar®3 визуализира шума и ви предупреждава, когато шумът стане твърде силен. Той е идеален инструмент за помогнете да наблюдавате и картографирате вашата шумова среда.

Повече информация за продукта можете да откриете HERE

Category: ENVIRONMENT
SoundEar 2
SoundEar 2 Image

SoundEar II се използва в широк спектър от настройки за насърчаване на осведомеността за шума и намаляване на нивата на шума чрез визуализация:

 • Поликлиники
 • Училища: класни стаи, музикални стаи
 • Детски градини

 

Повече информация за продукта може да откриете HERE

Category: ENVIRONMENT
Stationary Terminal for Continuous Measurement
Стационарен терминал за непрекъснато измерване Image

Решението е базирано на най-висок клас измервателно оборудване на шум – акустичен анализатор тип Brüel & Kjær 2250/2250-L. Терминалът се използва за непрекъснат мониторинг на шум, а също и опционално на вибрации и допълнителни параметри на околната среда (при дейности по време на строителство, транспортна, градска и/или промишлена активност).

Решението за мониторинг на параметри на околната среда се състои от (i) Пълна хардуер- на окомплектация – защитена от външни влия- ния терминална кутия, вграден акустичен анализатор Клас 1 (тип Brüel & Kjær 2250/2250-L), измервателен микрофон за постоянни измервания на открито (тип Brüel & Kjær 4952), интелигентно захранване, изчислителен и архивиращ модул (тип “Spectri data logger”), комуникационно стъпало с опции за LAN/WiFi/3G, опционен GPS модул, както и (ii) Софтуерна измервателна платформа, комуникираща с облачната СПЕКТРИ система за изобразяване, архивиране и динамично адресиране на основни показатели и параметри на мониторинга (Вж. http://www.webnoise.eu/).

 

Повече информация за продукта може да откриете HERE

Category: ENVIRONMENT
SPECTRI Data Logger
СПЕКТРИ ДЕЙТА ЛОГЕР Image

Продуктът предоставя следните основни възможности:

 • Изчислителен 3/4G комуникационен логер със статус дисплей подаващ непрекъснати сурови измервателни данни към изнесения облачен сървър
 • Поддръжка на криптирани протоколи за обмен на данни между клиента и сървъра
 • Поддръжка на протоколи за комуникация между измервателните терминали и логъра
 • Специализиран софтуер за следене на показателите на околната среда и съхраняването на данните
 • Последваща математическа обработка на получените данни
 • Алгоритъм за следене непрекъсваемостта на потока на данни
 • При прекъсване на връзката данните се съхраняват и изпращат към сървъра при възстановяване на връзката
 • Система за самодиагностика и индикация при проблеми в работата на устройството и комуникацията между него и терминала или между него и сървъра
 • Дистанционна нотификация на потребители (e-mail,СМС)

 

You can find more information HERE 

Category: ENVIRONMENT
Webnoise - data visualization software
Webnoise - софтуер за визуализация на данни Image

Webnoise.eu е потребителски адаптируемо решение за дистанционен облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната среда (като шум, вибрации, качество на въздушната среда, сеизмична активност, метеорологични данни, съдържание на прахови частици, киселинност). Производител на хардуерните изчислителни и комуникационни компоненти и на цялостната софтуерна база е фирма СПЕКТРИЕООД, България.

Създадената и поддържана от СПЕКТРИ ЕООД платформа “Spectri Webnoise” от “облачен тип” е една съвременна надеждна не-Windows базирана система (Linux ОС в терминалните логери на данни и в дистанционния сървър), проектирана да осигурява непрекъснат мониторинг и измервания, както и да предотвратява загуба на измервателни данни в случай на дефект в терминал, или загуба на комуникационна връзка. При отпадане на връзка между дистанционния сървър и терминал за мониторинг, или при изключване на терминал, Спектри логера на данни автоматично стартира локален запис на измервателни данни, като едновременно непрекъснато инициира сесии за възстановяване на комуникация и/или захранване.

Измерванията са базирани на непрекъснати периодични отчети на реални измервани параметри на околната среда. Едновременно с това се предоставя възможност за визуализация на избрани параметри в реално време. Данните се записват непрекъснато, а съответните параметри се изчисляват без прекъсвания. В сървъра се надгражда и актуализира историческа база от данни, като едновременно се осигурява репликиране и защита на данните. Всички исторически стойности са налични за динамично адресиране през портала http://www.webnoise.eu. Всяка една изградена система в средата на WEBNOISE.EUпредоставя на потребителитеширок спектър от визуализационни възможности.

 

Повече информация може да намерите HERE

Category: ENVIRONMENT
WEBNOISE.eu - a SPECTRI Ltd. Service
WEBNOISE.eu приложение на СПЕКТРИ ЕООД Image

WEBNOISE.eu приложение на СПЕКТРИ ЕООД за измерване, мониторинг и изобразяване в реално време на параметри на околната среда (шум, вибрации, качество на въздушната среда, прах, метео данни, други)

За допълнителна информация – посетете: WEBNOISE.EU – собственост на SPECTRI.NET

Category: ENVIRONMENT
B&K 2250 L Sound Level Meter
Шумомер 2250 L Image

Ръчен анализатор тип 2250-L (2250 Light) е разработен специално за измерване на екологичен и работен шум, като същевременно се съобразява изцяло с всички национални и международни стандарти. Обширните потребителски проучвания са сдвоени с модерни технологии технология, която да направи този анализатор здрав, ефективен и практичен инструмент за тези приложения.

Тук можете да откриете повече информация за 2250-L

Category: ENVIRONMENT
B&K 2250 Sound Level Meter
Шумомер 2250 Image

Видовете 2250 е иновативен, ръчен анализатори от Brüel & Kjær. Лесният, безопасен и умен дизайн на анализатора и философията се основава на обширни изследвания. Шумомер 2250 е отличен с няколко награди за надежната си ергономичност и дизайн.

Category: ENVIRONMENT
B&K 2245 Sound Level Meter
Шумомер 2245 Image

Шумомер B&K 2245 с приложение за измерване на шум в околна среда е разработен за вашите специфични нужди. Прахо и водоустойчив IP55 , идеално пригоден както за използване навън така и за вътрешни условия. Характеристиките включват просто измерване на широк спектър от параметри, статистика и честотен анализ. След-обработката и отчитането също се правят по-бързо и по-лесно с интуитивни инструменти за редактиране на маркери и аудио възпроизвеждане. С новият шумомер B&K 2245 клас 1 вие притежавате всичко нужно и надеждно в един лесен за използване пакет. Особеното при този шумомер, е че работи безпроблемно и със специално създадени мобилни приложения, както и с вашия компютър, допринасяйки изцяло ново ниво на ефективност и контрол. Точното измерване, анализ и документиране на шума никога не е било толкова просто.

Category: ENVIRONMENT
Noise Mapping
Създаване на шумови карти Image

Звуковият пейзаж в градa има огромен ефект върху качеството на животa. Шумът от трафика и транспорта може да повлияе на нашето физическо и психическо здраве. Ето защо управлението и картографирането на градския шум са основни проблеми както за градоустройствените органи, така и за общинските служители и политиците. И тъй като намаляването на нивата на шума чрез регулиране на движението, нискошумните пътни настилки или шумните бариери е много скъпо, най-добре е да се избягват такива мерки, когато е възможно. Накратко, предотвратяването и намаляването на шума преди появата му чрез планове за действие срещу шума е най-добрият начин за минимизиране на шумовото замърсяване от източници, включително вятърни паркове и нови пътища.

Category: ENVIRONMENT
B&K Sound Monitoring Terminal
Шумов мониторингов терминал Bruel & Kjaer Image

Терминалите за контрол на шума Тип 3639 са гама от мощни, модулни терминали за контрол на шума, оптимизирани за употреба на открито. Със специално проектирано заграждение, терминалът за мониторинг на шума (NMT) е проектиран за използване във всички климатични среди, както и промишлени, градски и селски условия. NMT са интелигентни единици, които могат да бъдат оставени без надзор като част от система за мониторинг на шума в околната среда за постоянна, мобилна или полу-постоянен мониторинг. С избираема комуникация и софтуер за централно управление, терминалът за мониторинг на шума може да бъде контролиран от отдалечен компютър.

Category: ENVIRONMENT
Шумомер 2255
Шумомер 2255 Image

HBK 2255 Шумомер е усъвършенстван, едноканален шумомер от клас 1. Докато инструментът може да се използва като самостоятелно измервателно устройство, той също така работи с нашите приложения за мобилни и компютърни устройства, пригодени за конкретни задачи, и разполага с мощен отворен интерфейс за интегриране в персонализирани системи. Проектиран за потребители с различни и комплексни работни натоварвания, на HBK 2255 може да се разчита, за да свърши работата ефективно и с максимална увереност.

 

Приложението Noise Partner с общо предназначение идва с всички устройства HBK 2255, осигурявайки дистанционно управление, документация, преглед на данни и съхранение!

Category: ENVIRONMENT
VIBRATION INSULATION
SYLOMER SR11
SYLOMER SR11 Image

При промишлените машини се намаляват вибрациите и шума, като същевременно се намаляват значително разходите за поддръжка. Sylomer гарантира, че стаите, засегнати от вибрациите, са приятни за използване. Предлагат се два стандартни видове Sylomer: Sylomer SR220 и Symoler SR11. Свойствата на материала могат също да бъдат променени, за да отговарят на специфичните изисквания.

Category: VIBRATION INSULATION
Sylomer SR220
Sylomer SR220 Image

При промишлените машини се намаляват вибрациите и шума, като същевременно се намаляват значително разходите за поддръжка. Sylomer гарантира, че стаите, засегнати от вибрациите, са приятни за използване. Предлагат се два стандартни видове Sylomer: Sylomer SR220 и Symoler SR11. Свойствата на материала могат също да бъдат променени, за да отговарят на специфичните изисквания.

Category: VIBRATION INSULATION
Пружинен тампон - Decibel AM
Пружинен тампон - Decibel AM Image

Decibel AM e пружинен тампон, проектиран специално за машини с относително малко собствено тегло (8 -150 кг). Пружиненият тампон е проектиран за машини с относително малко собствено тегло. Основата му се състои от поцинкована метална плоча, която е покрита с еластична полимерна гума около отворите и основата, която има контакт със земята. Еластичното покритие спомага за по-ефективна изолация за високочестотни вибрации, които могат да бъдат предадени по металните части. При разработването на Decibel AM са проведени множество лабораторни тестове, които показват, че комбинацията между пружинен елемент и еластичен полимер дава оптимални резултати при изолирнето на машини и компресори със собствени честоти на триене между 10-200 Hz. Поради тази причина основата на Decibel AM е се изработва от висококачествен метал със специално никелово покритие и се облицова с еластична полимерна гума. Полимерното покритие спомага за повишаване на ефективността и елиминира високочестотните вибрации предавани по металните части третираните машини. Приложение и монтаж В зависимост от теглото на машините се препоръчва използването на някои от следните модели AM: AM (25) за машини със собствено тегло от 8 до 25 кг.; АМ (50) за машини със собствено тегло от 20 до 50 кг.; AM(100) за машини със собствено тегло от 40 до 100 кг; AM(150) за машини със собствено тегло от 80 до 150 кг. Decibel AM се използва за нискочестотен контрол на вибрациите в машини (около 400 RPM), като например въздушни компресори, двигатели с два цикъла, водни колектори, климатични камери и други. Деформацията при максимално натоварване на пружината е 25 мм, а собствената честота при максимално натоварване е 3 Hz. Отворите в основата са предвидени за болтове M8, с които машината да бъде укрепена върху основата, а в горната част е предвиден болт M8 за монтаж на машината към пружинения тампон.

Category: VIBRATION INSULATION
Vibro AMR
Vibro AMR Image

Vibro AMR e пружинен тампон, проектиран специално за машини с относително малко собствено тегло (60-600 кг). Vibro AMR осигурява стабилност на машината, както във вертикална, така и в хоризонтална посока и се прилага при машини, генериращи нискочестотни вибрации. Всички метални части на Vibro AMR са оразмерени за статични и динамични натоварвания и са произведени от високоякостно поцинкована стомана. Под основата на Vibro AMR е поставена полимерна гумена подложка с цел повишаване на свойствата на пружинения тампон при вторични, средни и високочестотни вибрации. За да се предотврати предаването на вибрации по хоризонталните ограничители, те са покрити с високоефективен гумен полимер. Основното предимство на пружинен тампон Vibro AMR пред модел като Vibro AM, е че той осигурява ограничено преместване в хоризонтална посока, което може да бъде вследствие на сеизмични или ветрови хоризонтални сили. Приложение и монтаж В зависимост от теглото на машините се препоръчва използването на някои от следните модели Vibro AMR: AMR (20) се използва за машини с натоварване на стъпка от 15 до 20 кг.; АМR(50) за машини с натоварване на стъпка от 20 до 50 кг.; AMR(100) за машини с натоварване на стъпка от 40 до 100 кг; AMR(150) за машини с натоварване на стъпка от 80 до 150 кг. Vibro AMR се използва за машини, които генерират нискочестотни вибрации (около 400 RPM), като въздушни компресори, двигатели с два цикъла, водни колектори, климатични камери и други. Деформацията при максимално натоварване на пружината е 25 мм, а собствената честота при максимално натоварване е 3 Hz.

Category: VIBRATION INSULATION
Decibel 3D
Decibel 3D Image

Decibel 3D е пружинен тампон проектиран така, че да поеме импулсивни динамични натоварвания във всяка една от трите посоки. Това му позволява да устои на силни вертикални или хоризонтални удари с минимални деформации. Поцинкованата метaлна обвивка на Decibel 3D предпазва вътрешните еластични части от корозия и осигурява дълголетие дори и в най-тежки и корозивни условия. Decibel 3D отговаря на високи стандарти за безопасност. Поради уникалния си дизайн, дори в случай на пожар, той запазва своите еластични свойства. Основният вътрешен еластичен слой е от полиуретанов материал с полузатворена клетъчна структура, който е произведен в Германия от BSF. Пълните механични качества, изпитани в Дрезденския университет, могат да бъдат предоставени при запитване. Покрива голям диапазон от товари, поради възможността вътрешният еластичен слой да променя плътността и коравината си. Представя възможност товара да се постави под наклон до 150o. Предлага се с три типа накрайник – женски (тип F), мъжки (тип М) и специален горен накрайник (тип SF). Приложение и монтаж • Във военноморската и авиационната индустрия • Тръби с фреоново охлаждане • Двигатели с високи обороти • Електромотори • Окачвач на тонколони (за стена) • Противосеизмичен демпфер за машини Decibel 3D се предлага в два варианта – за монтаж на под и за монтаж на стена/таван.

Category: VIBRATION INSULATION
Vibro-Isolated Spring Bumper
Виброизолационен пружинен тампон Decibel EM.2 Image

Decibel EM.2 e резултат от дългогодишни изследвания с цел постигане на максимална ефективност. Металният му корпус осигурява защита от агресивната среда, на която може да бъде положен. Металното покритие е с дебелина 1.5 мм и е произведено от поцинкована стомана, която възпрепятства неговото окисляване. Гуменият тампон е разработен в три вида – червен, син и бял, като всеки отговаря на различна носимоспособност. Приложение и монтаж Decibel EM.2 може да се използва за климатични камери, външно климатично тяло, помпи, въздушни компресори, вентилатори, трансформатори, мотор генератори, машини за рязане, почистващи машини и асансьори.

Category: VIBRATION INSULATION
WORK AND RESIDENTIAL
Шумомер 2245 Image
B&K 2245 Sound Level Meter
Шумомер B&K 2245 с приложение за измерване на шум в околна среда е разработен за вашите специфични нужди. Прахо и водоустойчив IP55 , ... Read More
Category: WORK AND RESIDENTIAL
SoundEar 3 Image
SoundEar 3
SoundEar 3 е най-добрият в гамата от предупредителни устройства за шум, добавяйки много полезни функции към предлаганите в SoundEar II. Таз?... Read More
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Webnoise - софтуер за визуализация на данни Image
Webnoise - data visualization software
Webnoise.eu е потребителски адаптируемо решение за дистанционен облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната ... Read More
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Сградна акустика Image
Building Acoustics
За да предотвратите проникването на шум в стая или да разберете степента, в която прониква, може... Read More
Category: WORK AND RESIDENTIAL
SoundEar 2 Image
SoundEar 2
SoundEar II се използва в широк спектър от настройки за насърчаване на осведомеността за шума и намаляване на нивата на шума чрез визу?... Read More
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Brüel & Kjaer 2250-W Анализатор за вибрационни измервания Image
B&K Type 2250-W Vibration Meter / Analyzer
Анализатора комбинира напреднали техники за анализ, работа с натискане и плъзгане и широкодинамичен обхват, за да се превърне в п... Read More
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Instantel Minimate Pro4 Image
Instantel Minimate Pro4
Instantel Minimate Pro4 Информация за продукта: свали PDF на английски език (0,1MB)
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Шумомер 2250 L Image
B&K 2250 L Sound Level Meter
Ръчният анализатор тип 2250-L (2250 Light) е разработен специално за измерване на екологичен и работен шум, като същевременно се съобразя... Read More
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Шумомер 2250 Image
B&K 2250 Sound Level Meter
Шумомер тип 2250 е иновативен, ръчен анализатори от Brüel & Kjær. Лесният, безопасен и умен дизайн на анализатора и философията зад не?... Read More
Category: WORK AND RESIDENTIAL
Шумомер 2255 Image
Шумомер 2255
За да помогне на тези, които се занимават с архитектурна и екологична акустика, експертите по звук и вибрации Hottinger Brüel & Kjær (HBK) п... Read More
Category: WORK AND RESIDENTIAL
INDUSTRIAL
Шумомер 2245 Image
B&K 2245 Sound Level Meter
Шумомер B&K 2245 с приложение за измерване на шум в околна среда е разработен за вашите специфични нужди. Прахо и водоустойчив IP55 , ... Read More
Category: INDUSTRIAL
СПЕКТРИ ДЕЙТА ЛОГЕР Image
SPECTRI Data Logger
Продуктът предоставя следните основни възможности: Изчислителен 3/4G комуникационен логер със статус дисплей подаващ непр... Read More
Category: INDUSTRIAL
Стационарен терминал за непрекъснато измерване Image
Stationary Terminal for Continuous Measurement
Решението е базирано на най-висок клас измервателно оборудване на шум – акустичен анализатор тип Brüel & Kjær 2250/2250-L. Терминалът се... Read More
Category: INDUSTRIAL
Bruel & Kjaer PULSE Image
B&K PULSE
PULSE е универсална система за анализ на звук и вибрации. Това е платформата за редица компютърни решения за измерване о... Read More
Category: INDUSTRIAL
Brüel & Kjær Vibro VCM-3 Image
B&K Vibro VCM-3
VCM-3 е проектиран да увеличи продължителността на работа и да намали общите разходи за жизнения цикъл на помпи, вентилатори, двига?... Read More
Category: INDUSTRIAL
SoundEar софтуер Image
SoundEar software
Category: INDUSTRIAL
Brüel & Kjaer Vibro - VIBROCONTROL 18xx Image
B&K Vibro - VIBROCONTROL 18xx
Модулите за виброконтрол VIBROCONTROL серия 18хх предоставят ефективна защита на машината за повечето ротационни машини с едно от двет?... Read More
Category: INDUSTRIAL
LDS V8750 Image
LDS V8750
Шейкърната система на HBK LDS V8750 + XPAK е специално проектирана да отговаря на взискателните спецификации за шоково тестване в станда?... Read More
Category: INDUSTRIAL
SoundEar 3 Image
SoundEar 3
SoundEar 3 е най-добрият в гамата от предупредителни знаци за шум, добавяйки много полезни функции към предлаганите в SoundEar II. Тази верс... Read More
Category: INDUSTRIAL
VIBROSTORE 100/100E Image
VIBROSTORE 100/100E
Вие отговаряте ли за десетки машини, които не се наблюдават? Може би защото онлайн система за наблюдение би била твърде скъпа за и?... Read More
Category: INDUSTRIAL
BK Connect акустична камера Image
BK Connect акустична камера
Акустичната камера BK Connect работи със софтуера BK Connect, позволяващ лесно локализиране и картографиране на източника на шум в реално ... Read More
Category: INDUSTRIAL
Вибромер CV:31A Revo Image
Вибромер CV:31A Revo
Уредът за измерване на вибрации CV:31A Revo осигурява лесен и удобен начин за измерване, анализиране и оценка на данните за вибрациите... Read More
Category: INDUSTRIAL
VA5 Pro ръчен, 4-канален анализатор на вибрации на машини от ADASH Image
VA5 Pro ръчен, 4-канален анализатор на вибрации на машини от ADASH
Разгледайте най-мощния анализатор на вибрации на пазара! Използвайте инструментa за множество задачи, за да анализирате ваши?... Read More
Category: INDUSTRIAL
ADASH Vibrio М - вибромер, вибро-аналаизатор и колектор на вибро-данни Image
ADASH Vibrio М - вибромер, вибро-аналаизатор и колектор на вибро-данни
Инструментът A4900 – Vibrio M ви позволява да извършвате всички основни вибродиагностични измервания, като състояние на лагера, иде?... Read More
Category: INDUSTRIAL
Сградна акустика Image
Building Acoustics
За да предотвратите проникването на шум в стая или да разберете степента, в която прониква, може... Read More
Category: INDUSTRIAL
SoundEar XL Image
SoundEar XL
SoundEar®3 е визуално базиран продукт, предназначен да предостави на потребителя изчерпателен преглед на шумовите условия в тяхното ... Read More
Category: INDUSTRIAL
Шумомер 2250 Image
B&K 2250 Sound Level Meter
Видовете 2250 е иновативен, ръчен анализатори от Brüel & Kjær. Лесният, безопасен и умен дизайн на анализатора и философията се осно... Read More
Category: INDUSTRIAL
Шумомер 2250 L Image
B&K 2250 L Sound Level Meter
Ръчен анализатор тип 2250-L (2250 Light) е разработен специално за измерване на екологичен и работен шум, като същевременно се съобразяв... Read More
Category: INDUSTRIAL
VST-100/VST-100E вибромери за индустриални приложения на Brüel & Kjær Vibro Image
VST-100/VST-100E вибромери за индустриални приложения на Brüel & Kjær Vibro
Вие отговаряте ли за десетки машини, които не се наблюдават? Може би защото онлайн система за наблюдение би била твърде скъпа за и?... Read More
Category: INDUSTRIAL
Brüel & Kjaer Vibro - VIBROCONTROL 1500 Image
B&K Vibro - VIBROCONTROL 1500
Това мощно и евтино решение дава възможност за измерване и наблюдение на: Вибрации от корпуса Състояние на лагери ... Read More
Category: INDUSTRIAL
Акселерометри - CTC Image
Accelerometers - CTC
Connection Technology Center, Inc. – CTC – предлага най-голямото разнообразие от висококачествени акселерометри, кабели и сензори за вибрационни... Read More
Category: INDUSTRIAL
SETPOINT Image
SETPOINT
SETPOINT®. Иновативна нова серия продукти и услуги за мониторинг на защитата и състоянието на машината, която осигурява цялостно съо?... Read More
Category: INDUSTRIAL
Instantel Minimate Pro Image
Instantel Minimate Pro
Instantel Minimate Pro Насладете се на уникален набор от усъвършенствани възможности за наблюдение, когато става въпрос за за?... Read More
Category: INDUSTRIAL
Brüel & Kjaer 2250-W Анализатор за вибрационни измервания Image
B&K Type 2250-W Vibration Meter / Analyzer
Анализатора комбинира напреднали техники за анализ, работа с натискане и плъзгане и широка динамика обхват, за да се превърне в ?... Read More
Category: INDUSTRIAL
LDS LOW FORCE SHAKER Image
LDS LOW FORCE SHAKER
Проектиран за симулирането на вибрационни среди в контролирана среда, LDS® V721 се използва в научноизследователската и развойна д?... Read More
Category: INDUSTRIAL
LDS Усилватели Image
LDS Power Amplifiers
Подобно на LDS® DPA-K гамата, тези усилватели на комутационната мощност (или в режим на превключване) са проектирани да захранват наш?... Read More
Category: INDUSTRIAL
LDS HIGH FORCE SHAKER Image
LDS HIGH FORCE SHAKER
LDS® V9 е предпочитаният избор в авиационната, аерокосмическата и отбранителната, автомобилната и опаковъчната промишленост, къде?... Read More
Category: INDUSTRIAL
LDS MEDIUM FORCE SHAKER Image
LDS MEDIUM FORCE SHAKER
Разработен в отговор на непрекъснато нарастващите нужди на нашите клиенти, LDS® V875LS може да достигне достатъчно максимално измест... Read More
Category: INDUSTRIAL
SoundEar 2 Image
SoundEar 2
SoundEar II се използва в широк спектър от настройки за насърчаване на осведомеността за шума и намаляване на нивата на шума чрез визу?... Read More
Category: INDUSTRIAL
Софтуер за анализ на вибрации DDS (Digital Diagnostic System) от ADASH Image
Софтуер за анализ на вибрации DDS (Digital Diagnostic System) от ADASH
Софтуерът DDS ви позволява да правите задълбочен анализ на вашите данни за вибрации. Играйте с общи стойности, FFT, времеви вълни, ор?... Read More
Category: INDUSTRIAL
CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Шумомер 2250 Image
B&K 2250 Sound Level Meter
Видовете 2250 е иновативен, ръчен анализатори от Brüel & Kjær. Лесният, безопасен и умен дизайн на анализатора и философията се осно... Read More
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Шумомер 2250 L Image
B&K 2250 L Sound Level Meter
Ръчен анализатор тип 2250-L (2250 Light) е разработен специално за измерване на екологичен и работен шум, като същевременно се съобразяв... Read More
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Bruel & Kjaer PULSE Image
B&K PULSE
PULSE е универсална система за анализ на звук и вибрации. Това е платформата за редица компютърни решения за измерване о... Read More
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Сградна акустика Image
Building Acoustics
За да предотвратите проникването на шум в стая или да разберете степента, в която прониква, може... Read More
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
Звукова мощност Image
Sound Power
Нивата на шума от продукта стават все по-важни за купувачите на инструменти, уреди, машини и дру?... Read More
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
VIBROSTORE 100/100E - copy Image
VIBROSTORE 100/100E - copy
Вие отговаряте ли за десетки машини, които не се наблюдават? Може би защото онлайн система за наблюдение би била твърде скъпа за и?... Read More
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
LDS® V780 шейкър Image
LDS® V780 шейкър
Проектиран да възпроизвежда полеви вибрационни среди по контролиран начин, LDS® V780 е идеален за тестове, при които артикулите тряб... Read More
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
BK Connect акустична камера - copy Image
BK Connect акустична камера - copy
Акустичната камера BK Connect работи със софтуера BK Connect, позволяващ лесно локализиране и картографиране на източника на шум в реално ... Read More
Category: CERTIFICATION AND QUALITY CONTROL
ENVIRONMENT
EMU - Единица за мониторинг на околната среда Image
EMU - Environmental Monitoring Unit
Единицата за наблюдение на околната среда EMU е идеална за всеки, който трябва непрекъснато да следи множество параметри на околна... Read More
Category: ENVIRONMENT
SoundEar 3 Image
SoundEar 3
SoundEar 3 е най-добрият в гамата от предупредителни знаци за шум, добавяйки много полезни функции към предлаганите в SoundEar II. Тази верс... Read More
Category: ENVIRONMENT
SoundEar XL Image
SoundEar XL
SoundEar®3 е визуално базиран продукт, предназначен да предостави на потребителя изчерпателен преглед на шумовите условия в тяхното ... Read More
Category: ENVIRONMENT
SoundEar 2 Image
SoundEar 2
SoundEar II се използва в широк спектър от настройки за насърчаване на осведомеността за шума и намаляване на нивата на шума чрез визу?... Read More
Category: ENVIRONMENT
Стационарен терминал за непрекъснато измерване Image
Stationary Terminal for Continuous Measurement
Решението е базирано на най-висок клас измервателно оборудване на шум – акустичен анализатор тип Brüel & Kjær 2250/2250-L. Терминалът се... Read More
Category: ENVIRONMENT
СПЕКТРИ ДЕЙТА ЛОГЕР Image
SPECTRI Data Logger
Продуктът предоставя следните основни възможности: Изчислителен 3/4G комуникационен логер със статус дисплей подаващ непр... Read More
Category: ENVIRONMENT
Webnoise - софтуер за визуализация на данни Image
Webnoise - data visualization software
Webnoise.eu е потребителски адаптируемо решение за дистанционен облачен мониторинг и визуализация на параметри на околната... Read More
Category: ENVIRONMENT
WEBNOISE.eu приложение на СПЕКТРИ ЕООД Image
WEBNOISE.eu - a SPECTRI Ltd. Service
WEBNOISE.eu приложение на СПЕКТРИ ЕООД за измерване, мониторинг и изобразяване в реално време на параметри на околната среда (шум, вибр... Read More
Category: ENVIRONMENT
Шумомер 2250 L Image
B&K 2250 L Sound Level Meter
Ръчен анализатор тип 2250-L (2250 Light) е разработен специално за измерване на екологичен и работен шум, като същевременно се съобразяв... Read More
Category: ENVIRONMENT
Шумомер 2250 Image
B&K 2250 Sound Level Meter
Видовете 2250 е иновативен, ръчен анализатори от Brüel & Kjær. Лесният, безопасен и умен дизайн на анализатора и философията се осно... Read More
Category: ENVIRONMENT
Шумомер 2245 Image
B&K 2245 Sound Level Meter
Шумомер B&K 2245 с приложение за измерване на шум в околна среда е разработен за вашите специфични нужди. Прахо и водоустойчив IP55 , ... Read More
Category: ENVIRONMENT
Създаване на шумови карти Image
Noise Mapping
Звуковият пейзаж в градa има огромен ефект върху качеството на животa. Шумът от трафика и транспорта може да повлияе на нашето физ?... Read More
Category: ENVIRONMENT
Шумов мониторингов терминал Bruel & Kjaer Image
B&K Sound Monitoring Terminal
Терминалите за контрол на шума Тип 3639 са гама от мощни, модулни терминали за контрол на шума, оптимизирани за употреба на открито. ... Read More
Category: ENVIRONMENT
Шумомер 2255 Image
Шумомер 2255
HBK 2255 Шумомер е усъвършенстван, едноканален шумомер от клас 1. Докато инструментът може да се използва като самостоятелно измерва?... Read More
Category: ENVIRONMENT
VIBRATION INSULATION
SYLOMER SR11 Image
SYLOMER SR11
При промишлените машини се намаляват вибрациите и шума, като същевременно се намаляват значително разходите за поддръжка. Sylomer г?... Read More
Category: VIBRATION INSULATION
Sylomer SR220 Image
Sylomer SR220
При промишлените машини се намаляват вибрациите и шума, като същевременно се намаляват значително разходите за поддръжка. Sylomer г?... Read More
Category: VIBRATION INSULATION
Пружинен тампон - Decibel AM Image
Пружинен тампон - Decibel AM
Decibel AM e пружинен тампон, проектиран специално за машини с относително малко собствено тегло (8 -15... Read More
Category: VIBRATION INSULATION
Vibro AMR Image
Vibro AMR
Vibro AMR e пружинен тампон, проектиран специално за машини с относително малко собствено тегло (60-600... Read More
Category: VIBRATION INSULATION
Decibel 3D Image
Decibel 3D
Decibel 3D е пружинен тампон проектиран така, че да поеме импулсивни динамични натоварвания във вся?... Read More
Category: VIBRATION INSULATION
Виброизолационен пружинен тампон Decibel EM.2 Image
Vibro-Isolated Spring Bumper
Decibel EM.2 e резултат от дългогодишни изследвания с цел постигане на максимална ефективност. Метал?... Read More
Category: VIBRATION INSULATION
en_GBEnglish (UK)