Меню Затваряне

Обществено обсъждане на план за действие – Летище София

Тази седмица специалистите по шум и вибрации от СПЕКТРИ взеха участие в публичното обсъждане на плана за действие на Летище София във връзка контрола и мониторинга на шумовото замърсяване съпътстващо разширяващите се дейности на летището.

Вече близо 15 години, СПЕКТРИ сме избраните експерти на Летище София и им предлагаме нашата широка палитра от услуги, включваща инсталирането на постоянни терминали за акустичен мониторинг, предоставянето на облачна система за следене на нивата на шум, изготвянето на шумови карти, периодичното измерване на шума от ключови точки разположени по трасето на полетите и постоянна консултантска дейност.

Шумовото натоварване е неизбежен съпътстващ фактор на дейността на всяко едно голямо съвременно летище. Професионалният подход относно неговата редукция и управление са един продължаващ и професионално поддържан наш ангажимент към европейските граждани на агломерация София.

bg_BGБългарски