Меню Затваряне

АКУСТИЧНИ ПРОЕКТИ

Фирма СПЕКТРИ развива широка инженeрингова дейност в областта на шума и вибрациите. Основното оборудване и ноу-хау, използвани от СПЕКТРИ са от водещия световен производител в областта на шума и вибрациите, Bruel & Kjaer – Дания. Основните инженерингови дейности в областта на АКУСТИКАТА, предлагани от СПЕКТРИ са както следва (цитирани и визуализирани някои от многобройните ни изпълнени проекти):

Изработване на Стратегически Карти за Шум (според Закон за шума, както и Европейската Шумова Директива)

Реална примерна визуализация на СКШ за Агломерация Пловдив – показател Lнощ. Успешно реализиран проект от СПЕКТРИ ЕООД.

Реална примерна визуализация на СКШ за Агломерация София – показател L24. Успешно реализиран проект от съвместен екип на ГИС-София и СПЕКТРИ ЕООД.

 

Изработване на проекти за редукция влиянието на шума от основен източник

Реална визуализация ( ИЗМЕРВАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ) на част от успешно реализиран проект на СПЕКТРИ ЕООД в с. Челопеч ( по задание на Челопеч Майнинг – външен вентилатор „Изток“ ).

 

Реална визуализация ( ИЗГЛЕД ОБЕКТ ) на част от успешно реализиран проект на СПЕКТРИ ЕООД в с. Челопеч ( по задание на Челопеч Майнинг – външен вентилатор „Изток“ ).

 

Акустични проекти за измерване и оценка на шума

Реална визуализация на ИЗМЕРВАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ от инженерингов проект за гр. Бургас – Сарафово. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД ( по задание на Община Бургас).

 

Реална визуализация на ИЗМЕРВАТЕЛНА ТОЧКА от инженерингов проект за гр. Бургас – Сарафово. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД ( по задание на Община Бургас ).

 

Акустични проекти в областта оценка влиянието от дейността на летища (авиационен шум)

Реална визуализация на ИЗМЕРВАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ, инженерингов проект за Летища Варна и Бургас. Успешно реализиран съвместно с ИВТ – София ( по задание на Фрапорт – България ).

 

Реална визуализация на ШУМОВ МОДЕЛ, инженерингов проект за Летища Варна и Бургас успешно реализиран съвместно с ИВТ – София ( по задание на Фрапорт – България ).

 
bg_BGБългарски