Меню Затваряне

ОКС

През 2011 г. СПЕКТРИ ЕООД разработи и внедри система по качество в съответствието с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Органът за контрол от вид С при СПЕКТРИ ЕООД гр. София е акредитиран съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012 от ИА „БСА” с регистрационен номер на сертификат № 122 ОКС. Валидността на сертификата е до 30.11.2024 г. Целта на акредитацията е да се предложи на клиентите обслужване с доказана и призната техническа и експертна компетентност в областта на шума и вибрациите. 

За изпълнение на идеята и целта на акредитация, СПЕКТРИ ЕООД се ръководи от два основни факта – притежаване на оборудване от висок клас, което е метрологично проследимо и експертен  персонал, който е доказал своята компетентност в изпълнените десетки проекти с национално и обществено значение.

Обхват на ОКС „СПЕКТРИ – ИЗМЕРВАНИЯ“:

Шум в околна среда обхват на контрол по параметър: еквивалентно ниво на шума, дневно, вечерно и нощно ниво на шум, dBA;

Шум в помещения на жилищни и обществени сгради с обхват на контрол по параметър: ниво на шум и еквивалентно ниво на шума, dBA;

Шум в работна среда с обхват на контрол по параметър: дневно ниво на експозиция на шум, средноседмично ниво на експозиция на шум, dBA, върхово ниво на звуково налягане, dBС, ниво на шум и еквивалентно ниво на шума, dBA;

Вибрации предавани на системата „ръка-рамо” и на цяло тяло, с обхват на контрол по параметър: дневна стойност на експозиция на вибрации;

Вибрации на машини с обхват на контрол по параметър виброускорение, виброскорост, вибропреместване; 

Вибрации в жилищни помещения с обхват на контрол по параметър виброускорение.

bg_BGБългарски