Меню Затваряне

ПАРТНЬОРИ

Hottinger Brüel & Kjær

Internetwww.hbkworld.com

Фирма Brüel & Kjær – Дания (вече Hottinger Brüel & Kjær) е основана през 1942 г. от Per Brüel и Viggo Kjær. От 1994г., фирмата става част от групировката Spectris Group – Великобритания (Вж. http://www.spectris.com). Оборотът за последните години е повече от 150 милиона EUR годишно.

Фирмата е световен лидер в областта на шума и вибрациите, с над 65% световен пазарен дял. Основните ISO и EN стандарти в областта на шума и вибрациите са създадени от и със сътрудничество със специалисти на Bruel & Kjaer.

Brüel & Kjær Vibro 

Internetwww.bkvibro.com

През 1998 г. Brüel & Kjær CMS и Schenck Vibro обединяват дългогодишния си опит в мониторинга на състоянието, диагностиката и защитата на машини и създават нова джойнт венчър компания, която от 2001 г. носи името Brüel & Kjær Vibro (B&K Vibro). Портфолиото на компанията включва хардуер, софтуер, сензори и всички необходими услуги, обучение и консултации за инсталиране, използване и приложение на предлаганите решения. „С повече от 60 години опит в мониторинга на вибрациите, B&K Vibro помага на своите клиенти да защитят машините си от тежки аварии, както и да оптимизират поддръжката на базата на действителното механично състояние.

Envirosuite

Internet: www.envirosuite.com

Envirosuite е световен доставчик на решения за непрекъснат мониторинг на околната среда без надзор. Нашите управлявани услуги и продукти предоставят екологична интелигентност, за да помогнат на клиентите да постигнат бизнес резултати и растеж. Повече от 220 летища – и стотици организации в други пазарни сектори – използват нашите услуги за управление на въздействието върху околната среда и изграждане на подкрепа от общността. Системите Envirosuite наблюдават редица елементи от околната среда, включително шум, вибрации, прах и качество на въздуха.

SoundEar A/S 

Internetwww.soundear.com

SoundEar помага на компаниите по света да намалят шума по време на работа. Ние правим това чрез нашия 20-годишен опит в индустрията за мониторинг на шума и чрез уникалното ни предложение не само за измерване на шум, но и за визуализиране на шума.

Създаването на осведоменост за шума е първата стъпка към извършване на промяна и ние вярваме, че най-добрият начин за създаване на информираност за шума е да го визуализираме.

Instantel

Internetwww.instantel.com

С основаването си през 1982г., Instantel се специализира в производство на модули за вибрации и взривни дейности. Фирмата е част от Stanley Black & Decker, Inc.

Оборудването на Instantel за „регулирани“ вибрации и контрол на свръхналягания си извоюва през годините реномето на най-надеждната подобна техника (използвана в над 110 страни по света) – за различни приложения в минната дейност, строителство и геотехнически проучвания.

Communication Technology Center

Internethttps://www.ctconline.com/

Предлага най-голямото разнообразие от висококачествени акселерометри, сензори за вибрации, кабели и съединители за индустриална употреба в приложения за наблюдение на състоянието и предсказуемо поддържане. Това е водещо продуктово портфолио, поддържано от безусловна доживотна гаранция за всички CTC промишлени акселерометри и анализ на вибрациите.

CVMS Climatic

Internethttps://www.cvmsclimatic.com/

Лидерите в проектирането, изграждането и доставката на оборудване за изпитване в симулирана околна среда. От камери за климатични изпитвания до широкомащабни съоръжения за изпитване на околната среда Walk-in или Drive-in. Освен контролиране на температурата и влажността в тестовото пространство, също така предлагат широка гама от продукти, които симулират други ефекти на околната среда като ниско налягане (надморска височина), слънчева радиация, валежи, прах, замърсяване и корозивни атмосфери.

Българска Асоциация за Обществен Контрол и Управление на Шума (БАОКУШ)

Internetwww.nonoise-bg.com 

БАОКУШ е обществена организация с нестопанска цел, която се е формирала като експертен национален център на компетентност в шума и вибрациите и чиято основна цел е популяризиране и отстояване на експертното начало при изготвяне на мнения, консултации, национални и международни стратегически документи в областта на акустиката.

Dytran Instruments, Inc.

Internethttps://www.dytran.com/

Dytran е водещ производител на сензори, акселерометри и електроника за измерване на динамична сила, налягане и вибрации. Dytran е сред производителите с най-голямо продуктово портфолио и освен това предлага възможност за клиентски модификации и адаптиране на технологията според специфичните изисквания.
Dytran е специализирана в проектирането на едноосни и триосни IEPE акселерометри, сензори за зареждане за много високи температури, сензори за удар, капацитивни сензори MEMS, сензори за налягане и сензори за цифрови шини.
Dytran обслужва общността за тестване и измерване повече от 40 години и е изградила репутация на доверен производител на висококачествени решения за динамично тестване.

Adash Ltd.

Internethttps://adash.com/

Adash Ltd. е основана през 1991 г. Частна фирма, създадена от двамата си собственици, която до днес е независима, без чужд капитал. В началото фокусът е бил върху  реализирането на софтуерни проекти, но от 1994 г. разработват и произвеждат хардуерни продукти. Днес предлагат пълна гама от оборудване за диагностика на вибрации, от прости колектори на данни до усъвършенствани анализатори на вибрации и системи за онлайн мониторинг. Данните от устройствата могат да бъдат прехвърлени към софтуера Adash за допълнителен анализ.

bg_BGБългарски