Меню Затваряне

ЛИК

Като естествено продължение на повече от 25 годишен успешен ангажимент в областта на измерването и управлението на шума, СПЕКТРИ ЕООД стартира свое ново направление – Лаборатория за калибриране на шумомери, калибратори и шумови дозиметри – „СПЕКТРИ – ЛАБ“.

На 30.04.2019 г., СПЕКТРИ ЕООД получи сертификат за акредитация, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 издаден от ИА „БСА“, с уникален регистрационен номер ЛИК № 1 на изпитвателна и калибрационна лаборатория за шум – ЛИК „СПЕКТРИ – ЛАБ“.

С тази своя инициатива, СПЕКТРИ ЕООД цели да заздрави портфолиото си от предлагани услуги в областта на измерването, оценката и калибрирането, да увеличи своя експертен потенциал и да предостави на своите клиенти професионална подкрепа в техните задачи по метрологично осигуряване и качествен контрол на използваното от тях оборудване.

СПЕКТРИ ЕООД, чрез лабораторията си за изпитване и калибриране, СПЕКТРИ-ЛАБ предоставя нов тип услуги на българския пазар, а именно:

 

СПЕКТРИ  – ЛАБ извършва изпитване на шум в околна среда : 

 • Еквивалентно ниво на шум (Еквивалентно ниво на звуково налягане), dB(A)
 • Максимално – претеглено ниво A на шум (Максимално А – претеглено ниво на звуково налягане), dB(A)
 • Ниво на шум в мястото на въздействие, dB(A)
 • Ниво на звукова мощност, dB(A)

СПЕКТРИ  – ЛАБ извършва калибриране на следните уреди:  

 • Калибриране на шумомери 
 • Калибриране на акустични калибратори
 • Калибриране на мултифункционални акустични калибратори
 • Калибриране на шумови дозиметри

Калибрационната платформа на Brüel&Kjær 3630 е универсална платформа за калибрация на инструменти и преобразуватели в областта на шума и вибрациите. Калибрационната платформа на Brüel&Kjær 3630 използва преносимия 100 kHz PULSE™ мултианализатор като основен елемент на системата.

 

Използваните от СПЕКТРИ приложения са следните:

 • Калибриране на шумомери (SLM)  – калибрационен софтуер Type 7763 – Калибриране на шумомери (SLM) с калибрационен софтуер Type 7763 не е просто един ефективен инструмент, всъщност това е система, поддържана в световен мащаб, лесна за рекалибриране и с бюджети на неопределеност, необходими за целите на акредитация. Използва се за акустично и електронно калибриране на шумомери, калибратори, дозиметри, октавни филтри – по международните стандарти.
 • Калибриране на дозиметри – калибрационен софтуер Type 7792 – Калибриране на дозиметри на шум (NDM) с калибрационен софтуер Type 7792 е автоматичен инструмент, предназначен за извършване на периодични тестове на дозиметри на шум. Системата включва база данни на текущите видове калибрирани дозиметри на шум, включително измерване на звуковото ниво и експозицията на шум. Осигурени са бюджетите за неопределеност за улесняване на акредитацията на лабораторията (ISO 17025).
 • Инструмент за извършване на автоматизирани периодични тестове на калибратори в съответствие с IEC 60942 – калибрационен софтуер Type 7794 за калибратори – Калибриране на калибратори с калибрационен софтуер Type 7794 е инструмент за извършване на автоматизирани периодични тестове на калибратори. Системата извършва калибриране на акустични калибратори и пистофони с една честота (250 Hz/1000 Hz), както и на многофункционални калибратори (с различни честоти и амплитуди на калибриране). Процедурите за калибриране на акустичните калибратори са предварително дефинирани в софтуера, като има възможност за добавяне на нови видове инструменти и процедури за калибриране.

Форма за калибриране

Ако желаете да калибрирате Вашия уред при нас, моля попълнете формата отдолу. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Ако не представлявате фирма или институция, моля оставете полето празно.
От калибрирането на какъв уред имате нужда?
На кой имейл адрес можем да се свържем с Вас?
На кой адрес можем да Ви върнем уреда по куриер? (Можете и лично да вземете калибрирания уред от офиса ни: гр.София 1700, Студентски Комплекс, улица „Баку“ № 5А, етаж №5, офис 5-2,3)
Кога (или до коя дата) бихте искали да бъде проведено калибрирането? Ако не сте сигурни, оставете празно.
Има ли още нещо, което бихте искали да ни кажете във връзка с калибрирането?
Фирмената политика на фирма СПЕКТРИ ЕООД позволява плащане ЕДИНСТВЕНО по банков път.
bg_BGБългарски