Меню Затваряне

СТРАТЕГИЧЕСКИ ШУМОВИ КАРТИ

Фирма СПЕКТРИ и експертите към нея са с дългогодишен опит от успешно разработване на стратегически карти за шум и планове за действие към тях. 

От влизане в сила на Европейската шумова директива (Директива 2002/49/ЕО) и транспонирането й в Р. България чрез ЗЗШОС (Закон за защита от шум в околната среда), експертите на СПЕКТРИ успешно реализираха и защитиха над 30 (тридесет) уникални проекти.

СПЕКТРИ разполага със сертифициран, компетентен и опитен екип на разположение да сподели своите знания и умения в областта на шума в околната среда. 

СПЕКТРИ разполагаме с уникална компетентност, подкрепена от непрекъснато поддържана акредитация за контрол, изпитване и верификационна обезпеченост на шумовите въздействия според БДС EN ISO/IEC 17025, както и според БДС EN ISO/IEC 17020.

Ако желаете повече информация – не се колебайте и се свържете с нас!

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638

bg_BGБългарски