Меню Затваряне

ПРОДУКТИ

Създаване на шумови карти

Звуковият пейзаж в градa има огромен ефект върху качеството на животa. Шумът от трафика и транспорта може да повлияе на нашето физическо и психическо здраве. Ето защо управлението и картографирането на градския шум са основни проблеми както за градоустройствените органи, така и за общинските служители и политиците. И тъй като намаляването на нивата на шума чрез регулиране на движението, нискошумните пътни настилки или шумните бариери е много скъпо, най-добре е да се избягват такива мерки, когато е възможно. Накратко, предотвратяването и намаляването на шума преди появата му чрез планове за действие срещу шума е най-добрият начин за минимизиране на шумовото замърсяване от източници, включително вятърни паркове и нови пътища.

bg_BGБългарски